Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

Πρόσληψη Ιδιωτών Ιατρών στο Νοσοκομείο Έδεσσας


Σας πληροφορούμε ότι :

ΑΣΕΠ: 32 Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας • Εργασιακά Νέαεξεδόθη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αριθμ. 84/13-04-2020,τ. Α΄, σύμφωνα με την οποία είναι δυνατό να προσληφθούν ιδιώτες γιατροί σε Δημόσια Νοσοκομεία για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που σχετίζονται με τον Covid-19. Αφορά ειδικότητες Παθολόγων, Πνευμονολόγων, Γενικών Ιατρών, Ω.Ρ.Λ., Αναισθησιολόγων, Καρδιολόγων (με εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.), με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Στο άρθρο 14 της σχετικής Π.Ν.Π. καθορίζονται οι όροι εργασίας
και οι αμοιβές των προσληφθέντων καθώς και καθετί σχετικό με κίνητρα για διορισμό στο Ε.Σ.Υ.
Το χρονικό διάστημα της πρόσληψης είναι δύο (2) μήνες με δυνατότητα επέκτασης άλλων δύο (2) μηνών.
                                      ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ
Έδεσσα 15-04-2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου