Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πωλητές λαϊκών αγορών


Αναστέλλεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών στον Δήμο Κομοτηνής ...Ο Δήμος Έδεσσας ενημερώνει τους πωλητές των λαϊκών αγορών  Έδεσσας & Άρνισσας, ότι πλέον με την υπ. αριθ. Δ.1α/ΓΠ.οικ.23451 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1210/07-04-2020)  «επιτρέπεται η δραστηριότητα των παραγωγών σε άλλη Περιφέρεια από τον τόπο παραγωγής των προϊόντων τους», που είχε επιβληθεί με την υπ. αριθ. Δ.1α/ΓΠ.οικ.23451 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 988Β/22-03-2020), «με τις εξής προϋποθέσεις:α) Η μετακίνηση από την Περιφέρεια παραγωγής στην Περιφέρεια της υπαίθριας αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης των υπουργών ήτοι από 07-04-2020.β) Η μετακίνηση του φυσικού προσώπου ή του αναπληρωτή του προς την Περιφέρεια λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς, γίνεται άπαξ.γ) Ο πωλητής παραγωγός ή αναπληρωτής του πρέπει να φέρει πάντα μαζί του την υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν έχει μετακινηθεί, ούτε πρόκειται να μετακινηθεί προς την Περιφέρεια παραγωγής του και ότι διαμένει αδιάλειπτα στην Περιφέρεια της υπαίθριας αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται». 
Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους πωλητές να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας, ώστε να συμπεριληφθούν στον πίνακα με τους συμμετέχοντες κάθε φορά πωλητές.Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου ΈδεσσαςΤηλ .2381350724 & 2381350795
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου