Σάββατο, 9 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020


Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ... 
            Σας καλούμε να συμμετέχετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
:          

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της τροποποιημένης τεχνικής μελέτης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Έδεσσας – Εδεσσαίος ποταμός – φάση β΄» (Εισηγητές: Δεκαεφτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι).
2.    Τροποποίηση της αριθμ. 293/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
3.    Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4.    Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Σαρακηνών-Κερασιάς -Καρυδιάς- Νησίου (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5.    Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
6.    Τροποποίηση της αριθ.33/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση διενέργειας του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ» με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, επειδή συντρέχουν λόγοι αποκλειστικότητας (περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016)»  ως προς τον Π/Υ του έργου (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
7.    2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8.    4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
9.    5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
10.     Εξέταση αίτησης της εταιρίας VIN BAK ΙΚΕ  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
11.     Εξέταση αίτησης της εταιρίας ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΙΚΕ (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

 Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.
         
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου