Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020


Την Δευτέρα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας | PellaNews       
            Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020
κατά το διάστημα από ώρα 13.00΄ έως 14.00΄για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  2. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  3. Παραχώρηση αρδευτικής γεώτρησης που βρίσκεται στον οικ. Καισαρειανών  στη ΔΕΥΑΕ  (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
  
 Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση. Επιπλέον, σας αποστέλλεται συνημμένα πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς την έγκριση του ή μη. Έχετε την δυνατότητα να συμπληρώσετε ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ, αλλά και παρατηρήσεις. Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας να επιστραφούν εντός του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στa email filipposgiouros@gmail.com και pasiali@edessa.gr. Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων παρακαλούνται να εκφράσουν την ψήφο τους σε εκείνα μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που τυχόν αφορούν την Κοινότητα τους.
         
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου