Τρίτη 5 Μαΐου 2020

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : Υποβολή αιτήσεων αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Πώς να φτιάξω αμπέλι: οδηγίες για αρχαρίους (μέρος πρώτο ...
Ανακοινώνεται ότι
οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
μπορούν μέχρι τις 10 Μαΐου
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση 
στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου