Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

ΠΕΦΤΕΙ ΧΡΗΜΑ !!!


Πάνω από 36 δισ. το μαύρο χρήμα στην Ελλάδα | LiFOΞεκινούν σήμερα οι διαδικασίες για την τρίτη φάση πληρωμής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ στους εργαζόμενους που έκαναν αίτηση στο supportemployees.yeka.gr από τις 21 Απριλίου μέχρι τις 30 Απριλίου.

Οι δικαιούχοι είναι περίπου 55.000 και αναμένεται σήμερα η διασταύρωση προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής των 800 ευρώ στους
λογαριασμούς μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου.
Παράλληλα αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις από τους εργοδότες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ γθα τις ειδικές κατηγορίες που αφορούν εργαζόμενους σε επίσχεση εργασίας, δανειζόμενους κ.α. ενώ για τους εργαζόμενους οι αιτήσεις ξεκινούν την Παρασκευή 8 Μαΐου στο supportemployees.services.gov.gr.
Για τους εν λόγω εργαζόμενους η καταβολή των 800 ευρώ θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 14/5 έως και την Παρασκευή 15/5.
Αναλυτικότερα στην συγκεκριμένη κατηγορία υπάγονται:
- οι παραλλήλως εργαζομενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος εξ αυτών δεν έχει θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους στο διάστημα από 15/3/2020 έως 20/4/2020, δεν ξεπέρασαν κατά μέσο όροτο 30% των συνολικών ωρών εργασίαςτους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους.
- οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες λύθηκαν πρόωρα από 01.03.2020 μέχρι 20.03.2020 και στο έντυπο Ε7 δηλώθηκε συμβατικός χρόνος λήξης η ημερομηνία λύσης τους, παρ’ ότι ο συμβατικός χρόνος λήξης τους σύμφωνα με το έντυπο Ε3 είναι μεταγενέστερος της 20.03.2020. Ως εκ τούτου αυτοί οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να καταστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ενώ είναι δικαιούχοι.
- Μεταβίβαση επιχείρησης, όπου υφίσταται μεταβίβαση επιχείρησης και ο εργαζόμενος που απασχολείται σε διάδοχη επιχείρηση/εργοδότη, και του οποίου η σύμβαση εργασίας στην επιχείρηση/εργοδότη αυτή έχει τεθεί σε αναστολή.
- Μεταφορά προσωπικού, όπου υφίσταται μεταφορά προσωπικού από επιχείρηση/ εργοδότη (αρχική) σε άλλη επιχείρηση/ εργοδότη (νέα), ο εργαζόμενος ο οποίος ανήκει στο μεταφερόμενο προσωπικό και του οποίου η σύμβαση εργασίας με την νέα επιχείρηση έχει τεθεί σε αναστολή.
- Γνήσιος δανεισμός κατά το παρελθόν, όπου υφίστατο γνήσιος δανεισμός εργαζόμενου από πρώτο εργοδότη σε δεύτερο εργοδότη, ο οποίος δεν υφίσταται πλέον και ως εκ τούτου ο εργαζόμενος δεν απασχολείται πια σ’ αυτόν το δεύτερο εργοδότη και του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από άλλον εργοδότη.
- Απασχόληση μέσω Ε.Π.Α., όπου ο εργαζόμενος απασχολείται σε έμμεσο εργοδότη μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή.
- Απασχόληση στο παρελθόν μέσω Ε.Π.Α.,όπου ο εργαζόμενος απασχολήθηκε στο παρελθόν και δεν απασχολείται πλέον σε έμμεσο εργοδότη μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από άλλο εργοδότη.
- Επίσχεση εργασίας, όπου ο εργαζόμενος έχει προβεί σε επίσχεση εργασίας έναντι του εργοδότη του και κατά το χρονικό διάστημα αυτό απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη και του οποίου η σύμβαση στην επιχείρηση/εργοδότη αυτή έχει τεθεί σε αναστολή κατά την χρονική περίοδο αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου