Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας


Ειδήσεις - Συνεδρίαση του Δημοτικού... | Palo.grΣας  καλούμε να συμμετέχετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή,  22 Μαΐου  2020, και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,  σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
Ενημέρωση Προέδρου Δ.Σ. :
-Αριθ. πρωτ.222895(307)/8-5-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων  Περιφερειακού Συμβουλίου  Κ.Μ.
-Αριθ. πρωτ.5925/27-4-2020 αίτηση του κ. Στεφανίδη Ιωάννη  και επισυναπτόμενα  σχετικά έγγραφα

1ο
6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2020
2ο
Έγκριση απόδοσης εισπραχθέντων εσόδων του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών στην ΠΕ Πέλλας

3ο
Επιλογή υδρονομέων Δήμου Αλμωπίας, αρδευτικής περιόδου 2020
4ο
Έγκριση Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και αγροτικών για την ενίσχυση του στόλου του Δήμου Αλμωπίας» (Πρόγραμμα : «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»)
5ο
Έγκριση Μελετών ΤΠ2020 με τίτλους 1. «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας» και 2. «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας»
6ο
Επικαιροποίηση του εγκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης της Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας
7ο
Λειτουργική διαμόρφωση πεζοδρομίων

8ο
Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης τεσσάρων (4) φοιτητών
9ο
Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Αλμωπίας έτους 2019


Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις. Επιπλέον σας αποστέλλονται  συνημμένα οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς της έγκρισή του ή μη.
                    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου