Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020


       
Την Δευτέρα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας | PellaNews            Σας καλούμε να συμμετέχετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 19.30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
:          

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.    Έγκριση τεύχους προεκτίμησης αμοιβής και δημοπράτηση της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση – κτηματογράφηση της οδού Σάμαρι - Ριζαρίου» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
2.     Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού πρανών οδών για αντιπυρική προστασία» με ιδία μέσα του Δήμου Έδεσσας(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3.    4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4.    7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
5.    Έγκριση της έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
6.    Μερική τροποποίηση της αριθμ. 152/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά τον κανονισμό χρήσης παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Έδεσσας»  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
7.    Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση κατά χρήση ή κυριότητα στο Δήμο Έδεσσας του κτιρίου που στεγαζόταν το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
8.    Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9.    Έγκριση χωροθέτησης των πινακίδων της πράξης «Έδεσσα – City Branding»   (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
10.  Τροποποίηση του κανονισμού άρδευσης του Δήμου (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
11.     Εκλογή υδρονομέων για τις Κοινότητες Καρυδιάς, Φλαμουριάς, Νησίου, Γραμματικού, Περαίας και Παναγίτσας, αρδευτικής περιόδου έτους 2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης).
12.     Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης «Πρόγραμμα κατάρτισης ατόμων με αναπηρία στην Έδεσσα» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης). 
13.     Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης «Προγράμματα κατάρτισης ανέργων στην Έδεσσα» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης). 
14.     Έγκριση της αριθμ. 15/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ»).
15.     Ορισμός ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το οικ. έτος 2019 στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.(Εισηγητής: Δήμαρχος).
16.     Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δ. Έδεσσας(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
17.     Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας»

    
 Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.
         
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου