Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας (Παρ.26-6-2020)


www.pozarnews.gr: Μετ' εμποδίων η συνεδρίαση του Δημοτικού ...


Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 από τις 11:00΄ έως τις 13:00΄δια περιφοράς, λόγω περιορισμού της διάδοσης της νόσου COVID-19), με τα εξής δέκα οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020 .
2.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2020.
3.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 157.673,68 ευρώ, και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2020.
4.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020.
5.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2020.
6.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό τελών εμποροπανήγυρης Σκύδρας 2020.
7.Εισήγηση, παροχή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναδιαμόρφωση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων – συμπλήρωση της αριθ. 109/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
8.Επαύξηση ισχύος από 15 KVA σε 25 KVA της παροχής στην Πλ. Σαφραμπόλεως.
9.Παράταση της σύμβασης ανάθεσης για την εκκαθάριση της ΔΗΚΕΣ.
10.Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας την διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης για τον
απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2019 (άρθρο 217-π3)
11.Έγκριση συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΗΣ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ, ΜΑΝΔΑΛΟΥ Δήμου Σκύδρας».
12.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
13.Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΡΙΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
14.Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΗΣ».
15.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στην Δ.Κ. Σκύδρας.
16.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την τροποποίηση του Κανονισμού Εμποροπανήγυρης για την διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης Σκύδρας 2020 από τις 21-8-2020 έως τις 27-8-2020.
17.Λήψη απόφασης περί συνεργασίας του Δήμου Σκύδρας με το φιλοζωικό σωματείο «ΣΤΟΡΓΗ» και εξουσιοδότηση ς Δημάρχου για την σχετική υπογραφή του συμφώνου και τις περαιτέρω ενέργειες του.
18.Έγκριση εκμίσθωσης της αριθ. 505 δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μαυροβουνίου συνολικού εμβαδού 219,50 τμ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου