Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

Κενές Θέσεις ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


    
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ    
Ηράκλειο: Γιατρός ...μαϊμού αναστατώνει τα εφημερεύοντα φαρμακεία               ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ           
                                  
       Σύμφωνα με:
  1. Tο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ.πρωτ.ΔΥΓ3(β) /Γ.Π.28854/10-4-2013 σύμφωνα με το οποίο ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής που λαμβάνεται υπόψη για τις νέες άδειες ίδρυσης φαρμακείων είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός των απογραφικών στοιχείων, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τεύχος Β΄ και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 630/20-3-2013.
  2. Τις διατάξεις των: Ν.5607/32, Ν.1963/91, Ν.3918/11 άρ.36 παρ.3, Ν.4254/14 παρ.ΣΤ.υπ.ΣΤ1, Ν.4272/14 άρ.30,  Ν.4281/14 άρ.217, το Ν.4509/17 άρ.64, Π.Δ.64/11-7-18 και Ν.4558/18 άρ.5 παρ. όπως ισχύει σήμερα.
  3. Το με αρ.πρωτ. 4168/15-10-2019 έγγραφο του Π.Φ.Σ. για «Υποχρεωτική δήλωση του υπεύθυνου φαρμακοποιού κατά την υποβολή αιτήσεως για χορήγηση της άδειας ίδρυσης φαρμακείου» και το με αρ.πρωτ. Δ3(β)/Γ.Π./9351/17-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με το ίδιο θέμα.                                                   
                                                                            
Οι  κενές  θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Π.Ε. Πέλλας  που προέκυψαν μέχρι 31   Μαΐου 2020, είναι οι παρακάτω:
           

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ(Έδρα Έδεσσα)
139.680ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ(Έδρα Αριδαία)
27.556Τοπική Κοινότητα Αλώρου
417
-
-
1 σε αναμονή *
Τοπική Κοινότητα
Γαρεφείου
663
0
1

Τοπική Κοινότητα
Δωροθέας
596
0
1

Τοπική Κοινότητα
Λυκοστόμου
403
0
1

Τοπική Κοινότητα Μεγαπλατάνου
542
0
1

Τοπική Κοινότητα
Πιπεριών
558
0
1


Τοπική Κοινότητα
Σαρακηνών

413

0

1

Τοπική Κοινότητα
Θεοδωρακείου
583
0
1

Τοπική Κοινότητα
Θηριόπετρας
334
0
1

Τοπική Κοινότητα Νερόμυλων
166
0
1

Τοπική Κοινότητα
Νότιας
334
0
1

Τοπική Κοινότητα Περίκλειας
423
0
1

Τοπική Κοινότητα Φιλωτείας
543
-
-
1 σε αναμονή *
Τοπική Κοινότητα
Φούστανης
454
0
1

Τοπική Κοινότητα Χρυσής
281
0
1

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
28.814Τοπική Κοινότητα Γραμματικού
194
0
1

Τοπική Κοινότητα Περαίας
381
0
1

Τοπική Κοινότητα Βρυτών
451
0
1

Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς
860
0
1

Καρυδιά
387Κερασιά
473Τοπική Κοινότητα Νησίου
382
0
1

Τοπική Κοινότητα Σωτήρας
512
0
1

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
63.122Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου
404
0
1

Τοπική Κοινότητα Λάκκας
372
0
1

Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου
349
0
1

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
232
0
1

Τοπική Κοινότητα Αγροσυκέας
280
0
1

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
20.188Τοπική Κοινότητα Ανύδρου
382
0
1

Τοπική Κοινότητα Κρανέας
74
0
1

Τοπική Κοινότητα Νέας Ζωής
151
0
1


   

     Οι κενές θέσεις που προκύπτουν σύμφωνα με το Ν.3918/11 άρ.36 παρ.4 και τροποποιήθηκε με το Ν.3984/11 αρ.70 παρ.2 « πλησίον Δημοσίων Νοσοκομείων και σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου και στις δύο οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη»,είναι οι παρακάτω:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                      ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕΣ                                   ΚΕΝΕΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                                                                                                           

                      2
                2


 *όπου αναφέρεται «αναμονή» σημαίνει ότι έχουν δοθεί οι θέσεις με τις δύο προηγούμενες ανακοινώσεις, και  
    ισχύει η δέσμευση για 6 μήνες από την επίδοση, ώστε να καταρτιστεί το φαρμακείο.·         Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ιδιοχείρως( ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ή ηλεκτρονικά και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από Υ.Δ. στην οποία θα αναφέρεται ο υπεύθυνος φαρμακοποιός για τη λειτουργία του φαρμακείου σε περίπτωση που χορηγηθεί η συγκεκριμένη άδεια.

·          Αν γίνουν περισσότερες από μία αιτήσεις, για κάθε αίτηση ξεχωριστά θα ορίζεται διαφορετικός υπεύθυνος, σύμφωνα και με τα παραπάνω έγγραφα του Π.Φ.Σ και του Υπουργείου.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 1 έως 15 Ιουλίου  2020 κ΄ώρα 15:00 (Ν.4272/14/άρ.30)

·         Σχετικά με τη σειρά προτίμησης συνολικά μεταξύ φαρμακοποιών που επέδωσαν αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση, η κρίση  θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4509/17άρ.64.
·         Σε εφαρμογή  του άρ.64 του Ν.4509/17, ο φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της     αίτησης να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν δεν υποβληθούν η αίτηση ακυρώνεται.
     Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθούν οι φάκελοι,  θα ακολουθήσει η κρίση σύμφωνα με τον Κώδικα
     Διοικητικής Διαδικασίας.
·         Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ddygeiaspellas@pella.gr
                Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23813 51276, 23813 51280 και 23813 51231.
    


                                                                                                               
                                                                                                                   Μ.Ε.Α.   
                                                                                                  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
                                                                                                                 Διεύθυνσης
                                                                                                                    κ.α.α.
    

                                                                                                        Σιφικάκη Αλεξάνδρα
              

ΑΙΤΗΣΗ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ    ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

                                                                                  ΠΡΟΣ
                                                                                          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
                                                                                          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
                                                                                          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
                                                                                          ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
                                                                                     
                                                                                         
Επώνυμο:…….....……………………………………..
                                                                                               Παρακαλώ να μου χορηγήσετε    άδεια ίδρυσης φαρμακείου 
Όνομα:……………………………………………………           στην Τ.Κ. ..................................................
                                                                                               του Δήμου...........................................................
Όνομα Πατέρα:……..……………….…………………
Όνομα Μητέρας:..……………………………………..
Αρ. Αστυν. Ταυτότητας:…………………………….                Συνημμένα σας καταθέτω:
Ημ.έκδοσης: ……………………………………………..         1……………………………………………
Εκδ.αρχή: ………………………………………………….       2…………………………………………….
Α.Φ.Μ……………………………………………………….       3…………………………………………….
Στοιχεία επικοινωνίας:                                                           4……………………………………………..
Σταθερό Τηλ.: ……………………………………………          5…………………………………………….
Κινητό Τηλ.:……………………………………………….
Φαξ: ………………………………………………………….
E-mail: .……………………………………………………..
Τόπος κατοικίας                                                                                          Ο/Η  αιτών/ούσα
Πόλη:…………………………………………………………
Οδός- Αριθμός:…………………………………….…..                                     (υπογραφή)
Ταχ. Κώδικας:……………………………………….…..


Θέμα: Χορήγηση άδειας ίδρυσης  φαρμακείου


Έδεσσα,……../……./202…..                                                                                                                                                                                                                   
     Τα δικαιολογητικά, εκτός από την αίτηση+υπεύθυνη δήλωση για τον υπεύθυνο φαρμακοποιό,
     που θα υποβληθούν είναι τα εξής:

1.    Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής ή ΔΟΑΤΑΠ. (του φαρμακοποιού ή του υπεύθυνου φαρμακοποιού)               

2.    Αντίγραφο άδειας άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος. (του φαρμακοποιού ή του υπεύθυνου φαρμακοποιού)

3.    Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου κ.λ.π. (ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε.) για φαρμακοποιό ή μη φαρμακοποιό.

4.  Φορολογική ενημερότητα για φαρμακοποιούς και μη φαρμακοποιούς ΚΑΙ υπεύθυνη δήλωση στην
     οποία θα δηλώνεται ότι δεν οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο οποιαδήποτε οφειλή από φόρους, πρόστιμα ή
     άλλη αιτία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


5.  Υπεύθυνες δηλώσεις:«ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΘΩΝ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΚΙΒΔΗΛΕΙΑ, ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ  KAKOΥΡΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 187Α ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ Ή ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Ή ΚΑΘ’ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΕΒΛΗΘΗ Η ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ή ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕΙ ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ» και «ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Ή ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ» και επιπλέον δήλωσή τους για το αν έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου σε άλλη Π.Ε. ή αν εκκρεμούν αιτήσεις τους τις οποίες αναγράφουν στην Υ.Δ. και επισυνάπτουν και τις σχετικές αιτήσεις. ( του φαρμακοποιού ή του υπεύθυνου φαρμακοποιού)

  1. Παράβολο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, αξίας 5,87 ευρώ.


Σημ.: Οι ιδιώτες που θα κάνουν αίτηση, οφείλουν να καταθέσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά
         των υπευθύνων φαρμακοποιών για κάθε αίτηση χωριστά, σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η κρίση
         των αιτήσεων.


                                                                                                                                                                                                                                            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου