Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμωπίας-Έκτακτη ...
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμωπίας ενημερώνει τους καταναλωτές της, ότι οι καθιζήσεις που παρουσιάζονται κατά καιρούς σε οδοστρώματα της πόλης Αριδαίας 

ως επί το πλείστον και των Τοπικών Κοινοτήτων, οφείλονται σε βλάβες του δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης, όπου υπάρχει.

Οι βλάβες αυτές, προκαλούνται από την θραύση των αγωγών ύδρευσης ή αποχέτευσης λόγω παλαιότητας.

Παρακαλούμε λοιπόν, τους καταναλωτές να ενημερώνουν την επιχείρηση για την ύπαρξη καθιζήσεων, ώστε να μεριμνά για την όσο το δυνατόν άμεση αποκατάσταση τους με σκοπό την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 

 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου