Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

Δημήτρης Ασβεστόπουλος : Η «δια περιφοράς» συνεδριάσεων η δυνατότητα διαλόγου λείπει

Δήλωση για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.Η πανδημία του κορωνοϊού έπληξε αναμφίβολα. πολλές πτυχές της καθημερινότητας της ελληνικής κοινωνίας. Η επιταγή για κοινωνική απόσταση γέννησε την ανάγκη για νέες

μεθόδους τόσο σε εργασιακό επίπεδο όσο και στον δημόσιο βίο.
Ανεπηρέαστα δεν έμειναν ούτε τα κέντρα λήψης αποφάσεων, σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο. Οι πολυπληθείς συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων σαφώς και δεν μπορούσαν να συνεχιστούν για λόγους δημόσιας υγείας και αποφυγής της ευρείας μετάδοσης του ιού.Σύμφωνα με τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και τις εκδοθείσες εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προκρίθηκαν εναλλακτικοί τρόποι συνεδριάσεων που πληρούσαν τους ενδεδειγμένους κανόνες ασφάλειας και προστασίας (κεκλεισμένων των θυρών, ή με τηλεδιάσκεψη ή «δια περιφοράς»).Ο Δήμος Αλμωπίας, λόγω του έκτακτου της κατάστασης, κατέφυγε στον πλέον εύκολο και προσιτό τρόπο της σύγκλησης Δημοτικών Συμβουλίων «δια περιφοράς».Παρά τον χαμηλό βαθμό προετοιμασίας που απαιτεί το συγκεκριμένο μέτρο, θεωρώ πως η εκτεταμένη και καταχρηστική επίκλησή του, προσδίδει στοιχεία αδιαφάνειας και στερείται βασικών στοιχείων δημοκρατίας.Χαρακτηριστικό δείγμα γραφής του τρόπου διοίκησης αποτελεί το παράδειγμα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ).‘Έξι χρόνια αναδείκνυα συνεχώς το θέμα σε αρκετά Δημοτικά Συμβούλια , ζητώντας την επεξεργασία του ΓΠΣ, μετά από παραίνεση φίλων μηχανικών. Δεν ενδιέφερε κανέναν απολύτως. Απόδειξη αυτού η σκόπιμη ή λόγω άγνοιας συνεχόμενη σιωπή τους.Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα μόνο κατά την περίοδο της πανδημίας και μέσω «δια περιφοράς» συνεδριάσεων, όπου η δυνατότητα διαλόγου λείπει.Επίσης άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απόφαση για την πεζοδρόμηση της Αριδαίας. Χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο, ουσιαστικό διάλογο, με αποκλεισμό προτάσεων από όλες τις παρατάξεις , απουσία φορέων και πολιτών.Οφείλει η Δημοτική Αρχή να πάψει να λειτουργεί υποκριτικά, βλέποντας την αντιπολίτευση μόνο όταν θέλει να την κατηγορήσει, ενώ την είχε αποβάλει από τα θεσμικά της δικαιώματα. Οι εκλογές ήταν πριν ένα χρόνο, τώρα κρινόμαστε από την χρηστικότητά μας.Στην πορεία αυτών των μηνών, θεωρώ πως θα έπρεπε να έχει βρεθεί η φόρμουλα ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλμωπίας να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σε πλατφόρμες που ήδη έχουν διασφαλιστεί και προταθεί και από την ΚΕΔΕ.Η Δημοτική Αρχή οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί το έκτακτο των περιστάσεων και την ανάγκη για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας ως αφορμές για αδιαφανείς συνεδριάσεις οργάνων, χωρίς να ακούγονται όλες οι φωνές. Είναι επιτακτική η ανάγκη να διαφυλαχθούν βασικά στοιχεία Δημοκρατίας και Αντιπροσωπευτικότητας στο Δήμο μας.Δημήτρης Ασβεστόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου