Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αλμωπίας

Ανάδοχος Μελετητής ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 2 η Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αλμωπίας «Παρουσίαση Εναλλακτικών Σεναρίων» Ο Δήμος Αλμωπίας αντιλαμβανόμενος την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων τα οποία σχετίζονται άμεσα με την κινητικότητα ανθρώπων
και αγαθών, αλλά και της γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης της περιοχής μελέτης, προχώρησε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Η εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ανατέθηκε από τον Δήμο Αλμωπίας, στον μελετητή ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Ο Δήμος έχοντας θέσει ως στρατηγική κατεύθυνση την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, προωθεί την υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα με στόχο την βελτίωση της προσβασιμότητας της αστικής περιοχής του Δήμου και την παροχή υψηλής ποιότητας και βιώσιμης κινητικότητας και μεταφορών, είτε πρόκειται για μετακίνηση μέσα στην ίδια την αστική περιοχή του Δήμου, είτε αφορά σε διερχόμενη κίνηση από το οδικό δίκτυο του Δήμου. Το συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο η Δημοτική Αρχή θα κινηθεί στη διάρκεια των επόμενων ετών, για την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης στις μετακινήσεις των κατοίκων, με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου, αποδοτικότερου και συμβατού περιβαλλοντικά συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού συστήματος. Ενός συστήματος που στο επίκεντρο θέτει τον μετακινούμενο πολίτη ως πεζό και χρήστη ποδηλάτου, με στόχο η διευθέτηση της κυκλοφορίας οχημάτων να λαμβάνει υπόψη αυτούς τους παράγοντες. Με τον τρόπο αυτό, οι έννοιες της κινητικότητας και της προσβασιμότητας, δίνουν προτεραιότητα στον πεζό, στο ποδήλατο και ακολούθως στο αυτοκίνητο, και αυτή θα είναι η διάσταση των παρεμβάσεων που θα πρέπει να σχεδιαστούν. 2 Κατά την 1η Δημόσια Διαβούλευση η οποία έλαβε χώρα στις 20/12/2019 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αλμωπίας:  ιεραρχήθηκαν και καθορίστηκαν οι προσδοκίες που διαμορφώνονται για την κινητικότητα στο Δήμο Αλμωπίας,  με βάση την προτεραιοποίηση των προσδοκιών προέκυψε το όραμα για το μέλλον του Δήμου Αλμωπίας,  ενώ τέλος διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες προβλήματα που συναντώνται στην περιοχή μελέτης και προτάσεις για μελλοντικές παρεμβάσεις. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, λήφθηκαν υπόψη κατά την διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων προτεινόμενων παρεμβάσεων. Καθορίστηκαν 3 εναλλακτικά σενάρια τα οποία περιλαμβάνουν παρεμβάσεις διαφορετικής έντασης ως προς την επίτευξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Στο πλαίσιο διαμόρφωσης του τελικού Σεναρίου των προτεινόμενων παρεμβάσεων, ο Δήμος Αλμωπίας διοργανώνει την 2η Δημόσια Διαβούλευση με θέμα την "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ", η οποία λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία του νέου κορωνοϊού διεξάγεται ηλεκτρονικά. Στόχος της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης είναι να αξιολογηθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στα 3 εναλλακτικά Σενάρια, να ληφθούν υπόψη τυχόν νέες προτάσεις και εντέλει να προκύψει μια προκαταρκτική πρόταση πακέτου προτεινόμενων παρεμβάσεων. Στη συνέχεια, η προκαταρκτική πρόταση θα αξιολογηθεί με την βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων προσομοίωσης, ώστε να διαμορφωθεί το τελικό Σενάριο προτεινόμενων παρεμβάσεων του ΣΒΑΚ Αλμωπίας. Σημαντικό χαρακτηριστικό κατά την διαμόρφωση ενός ΣΒΑΚ και μια από τις βασικές διαφορές του σε σύγκριση με τον παραδοσιακό συγκοινωνιακό σχεδιασμό, αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων θεσμικών και άλλων φορέων, καθώς επίσης και των πολιτών. Για αυτό το σκοπό η συμμετοχή σας θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη και απαραίτητη στην 2η Δημόσια Διαβούλευση. Στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα που σας αποστέλλεται επισυνάπτεται μια συνοπτική παρουσίαση των κύριων ευρημάτων της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και των παρεμβάσεων των 3 εναλλακτικών Σεναρίων, καθώς επίσης και το ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης, όπου μπορείτε να αξιολογήσετε τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και να συμπληρώσετε εάν επιθυμείτε κάποια επιπλέον πρόταση (ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτάσεων: https://forms.gle/NGqpjMajzNaNRDb16). Να σημειωθεί ότι το τελικό Σενάριο των προτεινόμενων παρεμβάσεων δύναται να αποτελέσει συνδυασμό των προτεινόμενων παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στα 3 Σενάρια και δεν απαιτείται η υιοθέτηση εξολοκλήρου ενός Σεναρίου. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την συμβολή σας στον καθορισμό των προτάσεων για την επίτευξη ενός αποτελεσματικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου