Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

   

      

 Από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και συγκεκριμένα από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Γιαννιτσών  έγινε αντιληπτό, ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μία κινητικότητα για εύρεση ακτινιδίων προς εξαγωγή από πλευράς διαφόρων εμπόρων , περίοδο κατά την οποία καμία ποικιλία ακτινιδίου δεν έχει πλησιάσει τον βαθμό ωρίμανσης 6,2 Brix.  

              Σας ενημερώνουμε  ότι σύμφωνα με τον  N.9475/136897/10-10-2018 (ΦΕΚ Β΄ 4728/22-10-2018) : Σε κάθε περίπτωση οι ποσότητες ακτινιδίων που εισέρχονται σε εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων / συσκευαστηρίων ( με ευθύνη εμπόρου και παραγωγού) προκειμένου να τυποποιηθούν / συσκευαστούν , πρέπει να έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμανσης τουλάχιστον 6,2 Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστό 15%

 Για την ποικιλία Hayward έναρξη συγκομιδής για όλη την χώρα ορίζεται η 15η Οκτωβρίου κάθε έτους , εφόσον υπάρχει η ωρίμανση 6,2 Brix ή 15% ξηρά ουσία.

            Η παράβαση των παραπάνω όρων επιφέρει βάση του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ.Α΄32) διοικητικές  και ποινικές  κυρώσεις του αρ. 23α παρ. 2 του ίδιου νόμου που κυμαίνονται από 30.000 έως 300.000 ευρώ .

Παρακαλούμε για την προσοχή όλων .

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου