Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση αυθαιρεσίας και σκοπιμοτήτων το ζήτημα της μη έκδοσης απόφασης ανάθεσης αναπλήρωσης του προϊσταμένου

του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ζήτημα το οποίο αποτελεί μια από τις πάμπολλες περιπτώσεις, για τις οποίες βγάλαμε και την ανακοίνωσή μας με αριθμό 142/17-7-2020 με τίτλο «Να εκδοθούν όλες οι αποφάσεις ορισμού αναπληρωτών προϊσταμένων, που εκκρεμούν».

Συγκεκριμένα η θέση στο Τμήμα κενώθηκε λόγω συνταξιοδότησης του προηγούμενου αναπληρωτή προϊσταμένου από τις 31-5-2019.

Από 1-6-2019 ο συνάδελφος ανέλαβε να εκτελεί εν τοις πράγμασι καθήκοντα στη θέση αυτή, σύμφωνα με την παράγ. 2 του άρθρου 87 του ν.3528/2007 και μέχρι σήμερα η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει εκδώσει Πράξη τοποθέτησής του ως αναπληρωτή προϊσταμένου στο Τμήμα.

Στις 12-9-2019 ο συνάδελφος ζήτησε εγγράφως από την Διοίκηση να σταματήσει να εκτελεί καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου. Η Διοίκηση ουδέποτε του απάντησε, ουδέποτε τον απάλλαξε…

Στις 14-2-2020 ο συνάδελφος ζήτησε την καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης, σύμφωνα με τα καθήκοντα, που εκτελεί και η Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του απάντησε ότι σύμφωνα με Αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν επιτρέπεται να του καταβληθεί, γιατί εκτελεί εν τοις πράγμασι καθήκοντα προϊσταμένου και δεν υφίσταται απόφαση τοποθέτησής του…

Δηλαδή ούτε Απόφαση εκδίδει η Περιφερειακή Αρχή, ούτε τον απαλλάσσει… Τι περιμένει; Μήπως να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να βάλει αυτόν που «επιθυμεί»;

Σημειώνουμε επίσης ότι η Περιφερειακή Αρχή Κεντρικής Μακεδονίας είναι μία από τις Περιφέρειες, που δεν έχει προχωρήσει σε καμία προκήρυξη επιλογής των θέσεων ευθύνης (Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων)!!!

Ζητάμε:

·         Να σταματήσει η επιλεκτική και κατά το δοκούν έκδοση αποφάσεων σε θέσεις ευθύνης.

·         Να εκδοθούν όλες οι Πράξεις τοποθέτησης των συγκεκριμένων υπαλλήλων σε θέσεις αναπληρωτών προϊσταμένων.

·         Να σταματήσει ο εγκλωβισμός των συναδέλφων και το αυθαίρετο φόρτωμα ευθυνών.

·         Να προκηρυχτούν άμεσα όλες οι θέσεις ευθύνης (Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων).

·         Να καταργηθεί η μοριοδότηση των «αναθέσεων» και των συνεντεύξεων.

Να μπει τέλος στην αυθαιρεσία, τις σκοπιμότητες και τις διακρίσεις.

 

Π.Α.

1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

   α. Γραφείο Περιφερειάρχη

   β. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείρισης Ποιότητας

   γ. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

2. Υπουργείο Εσωτερικών

    α. Γραφείο Υπουργού

    β. Δ/νση προσωπικού Τ.Α.

4. ΕΝΠΕ

5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

                  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου