Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020

Εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Σκύδρας – Σεβαστειανών

Αντιπεριφερειάρχης Δάνης Τζαμτζής: Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Τεχνικού μας Προγράμματος  

 «Πράσινο φως» για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Σκύδρας-Σεβαστειανών, επί της Επαρχιακής οδού Έδεσσας – Βέροιας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 46/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, μετά από τον έλεγχο

και θεώρηση της μελέτης φωτεινής σηματοδότησης από τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και τις απαιτούμενες εγκρίσεις αρμόδιων φορέων, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση έγκρισης της εγκατάστασης από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

 Για το συγκεκριμένο έργο η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020, οπότε μπορεί να προχωρήσει άμεσα η δημοπράτησή του.

 Σε σχετική δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Δάνης Τζαμτζής αναφέρει: «Τα έργα οδικής ασφάλειας, όπως η εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης διέπονται από ένα ειδικό καθεστώς εκπόνησης μελετών και εγκρίσεων το οποίο καθυστερεί την υλοποίησή τους.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας σχεδίασε και υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και έχουμε προβλέψει και τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του έργου μέσα από το τρέχων τεχνικό πρόγραμμα. Να σημειώσω ακόμη ότι, παράλληλα, εργαζόμαστε και για τη διαμόρφωση κυκλικού κόμβου για τον οποίο έχει συνταχθεί μελέτη η οποία βρίσκεται στο στάδιο των εγκρίσεων. Η οδική ασφάλεια αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού μας προγραμματισμού κι αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ιεράρχηση και τον χρονοπρογραμματισμό των αντίστοιχων έργων, πάντοτε σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η Ελληνική νομοθεσία και πολιτεία».

 

                                                                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου