Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 Ο Δήμος Έδεσσας έχει ανακοινώσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Έδεσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Τρίτη, 25 Αυγούστου

2020, ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

emitsaki@edessa.gr και xatzh@edessa.gr

Ολόκληρη η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημαρχείου Έδεσσας, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου: www.dimosedessas.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου