Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Εχεις δίπλωμα αυτοκινήτου; Οδηγείς πλέον και μοτοσικλέτα μέχρι 125 κ.εκ

 

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, εφεξής ο κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β μπορεί να οδηγεί και μοτοσικλέτα έως 125 κ.εκ. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι οδηγοί αυτοκινήτου μπορούν στο εξής νόμιμα -και χωρίς να χρειάζεται να δώσουν ξανά εξετάσεις και να βγάλουν δίπλωμα οδήγησης δικύκλου- να οδηγούν σε όλη την επικράτεια μοτοσικλέτες μέχρι 125 κ. εκ. Αυτό προβλέπεται με την υπ’ αριθμόν Κοινή Υπουργική Απόφαση A3/Οικ. 56475/6635 που προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία ως προς τις διατάξεις της οδηγίας 2020/612/ΕΕ της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020, η οποία τροποποιεί την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης, καθώς και τροποποιεί τo Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου