Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

        

         Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 17.30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης δύο (2) προστατευτικών εμποδίων «Π» επί του πεζοδρομίου στην οδό Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 43 στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Γ’ κατανομή) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  2. Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των 1ου και 8ου Νηπιαγωγείων  Έδεσσας(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την κατάθεση πρόσθετων λόγων επί της αίτησης αναίρεσης του Δήμου κατά της ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε.  (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση αγωγής και λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της ENERGA POWER TRADING Α.Ε. κλπ (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», για το Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή).

7.      Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Έδεσσας από το Υπουργείο Εσωτερικών  για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)  (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης). 

8.      Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Έδεσσας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ» για αγορά απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης). 

9.      Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 

10.   Λειτουργία σχολείου δεύτερης ευκαιρίας (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 

11.   Γνωμοδότηση για το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2021 (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).

12.   Συζήτηση και ενημέρωση για τη λειτουργία της ΑΜΚΕ «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Έδεσσας – Ευάγγελος & Αμαλία Δίζα» (Εισηγητής: Δήμαρχος – Πρόεδρος ΑΜΚΕ).

 

    

 Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

         

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου