Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσληψη των 72 ωφελούμενων προσώπων της Δημόσιας Πρόσκλησης

 

Ενημερώνοντας τους δημότες και κατοίκους του Δήμου Αλμωπίας, και προς απόκρουση ψευδών ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων αναφέρουμε ότι,  η πρόσληψη των 72 ωφελούμενων προσώπων της Δημόσιας Πρόσκλησης (δυνάμει της με αρ.πρωτ. 15001/1101/01/09.2020 Απόφασης Δημάρχου) πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Τούτο καθώς οι ωφελούμενοι  προσκόμισαν

τα δικαιολογητικά έγγραφά τους εντός του μήνα Αυγούστου  (δηλαδή από 9η έως 28η Αυγούστου 2020) και πρέπει εντός προθεσμίας 30 ημερών να ολοκληρωθεί η διαδικασία των προσλήψεων.  Προκειμένου να μην προκληθούν προβλήματα με τη μισθοδοσία των νεοπροσλαμβανομένων, κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ,  η κατάσταση μισθοδοσίας πρέπει να εκδίδεται  για ολόκληρο το μήνα· εξαιρέθηκε η μισθοδοσία αυτών που θα απασχοληθούν στη Μαθητική Εστία, η οποία επίκειται να λειτουργήσει από την 14η Σεπτεμβρίου 2020.

Τα παραπάνω καθιστούμε γνωστά προς επίρρωση των αναληθών δημοσιευμάτων και κατευθυνόμενων ανώνυμων σχολίων που δε σκοπούν στην αντικειμενική και αμερόληπτη ενημέρωση των δημοτών και κατοίκων, αλλά εκκινούν από μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου