Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Μαρία Φιλιππή : Διαβούλευση για το μελλοντικό Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής της ΕΕ — δημόσιο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο


Στόχος της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι να συλλέξει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων και του κοινού σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την αύξηση της παραγωγής και κατανάλωσης βιολογικών τροφίμων

.
Οι απαντήσεις σας θα τροφοδοτήσουν ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα δημοσιευθεί στις αρχές του 2021.

Η εν λόγω ανακοίνωση θα προετοιμάσει το έδαφος για την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξασφαλίσει την ανάπτυξη βιολογικής καλλιέργειας τουλάχιστον στο 25 % των
γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ έως το 2030 και τη σημαντική αύξηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. Απώτερος στόχος είναι τόσο η βελτίωση της βιωσιμότητας του συστήματος τροφίμων όσο και η αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας.

Θα βρείτε το ερωτηματολόγιο στο παρακάτω Link:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου