Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η  

Η  Δ.Ο.Υ. Έδεσσας ενημερώνει το εξυπηρετούμενο κοινό για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2020, ενώ για το Τμήμα Ελέγχου μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2020, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περιορισμού της διασποράς του κωρονοϊού,

μετά από εντοπισμό εργαστηριακά  επιβεβαιωμένων  κρουσμάτων

Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν κατά τις ημέρες της αναστολής, παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ.1026510/1658/370/A0014/ΠΟΛ.1101/19.03.2002 (Β΄524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου