Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Kατανομή βοσκήσιμων γαιών 2020

 

Ενημέρωση Κτηνοτρόφων Ν.Πέλλης για την κατανομή βοσκήσιμων γαιών 2020

Η Δ.Α.Ο.Κ. Ν. Πέλλας ανακοινώνει με το με αριθ. 657187 (17697)/27-11-2020 Δελτίο Τύπου ότι, έχουν εκδοθεί οι καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2020. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καλούνται οι

ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη ΔΑΟΚ και όχι με αυτοπρόσωπη παρουσία από τις 27-11-2020 και για διάστημα 30 ημερών στα αντίστοιχα τηλέφωνα επικοινωνίας.

 Οι κτηνοτρόφοι που επιθυμούν βάσει της ΥΑ 915/69142/15-5-2018 (ΦΕΚ 1812 τ.β’), να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Διαφορετικά θεωρείται ότι οι δικαιούχοι αποδέχονται την κατανομή και αποποιούνται το δικαίωμα ένστασης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για τους κτηνοτρόφους του Δήμου Αλμωπίας: 23840-21330. Ηλεκτρονική διεύθυνση drenou_eir@pella.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου