Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

Δημήτρης Βέσκος : Mea culpa !!!

Mea culpa 
 Με ανακοίνωση  του αναπληρωτη Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας Γιάννη Κετικίδη για τις αποφάσεις του Δ.Σ. Αλμωπίας οι οποίες ακυρώθηκαν ως μη σύννομες,  αναφέρει ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Βέσκος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη ( Mea culpa ).

1 σχόλιο: