Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020

Οι απόψεις που εξέφρασε η κυρία Σταυρουλάκη και η άποψη των Μελών του Σωματείου εργαζομένων Νοσοκομείου Έδεσσας ΄΄ Σύμφωνα με άρθρο 10 του Καταστατικού απαιτούμε την παραίτησή της από Πρόεδρο του Σωματείου. Τα μέλη του Σωματείου ΄΄

 Παραθέτουμε τα στοιχεία όπως αυτά δημοσιεύθηκαν Τα συμπεράσματα δικά σας !!!

Σύμφωνα με άρθρο 10 του Καταστατικού απαιτούμε την παραίτησή της από Πρόεδρο του Σωματείου.

 

Τα μέλη του Σωματείου


Έδεσσα, 06-12-2020

                                                                                                  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων του Γ.Ν. Έδεσσας προέβη σε «αποκαλύψεις-καταγγελίες» στην εφημερίδα «Εδεσσαϊκή» χωρίς να έχει προηγηθεί σύγκλιση του αρμόδιου οργάνου του Διοικητικού Συμβουλίου των εργαζομένων και χωρίς προηγουμένως να έχει έρθει σε επαφή με κανέναν από τους εμπλεκόμενους φορείς του Νοσοκομείου. Αναφορικά με το περιεχόμενο της συνέντευξης, διαπιστώνεται ότι αυτή βρίθει ανακριβειών, ψευδών και ανυπόστατων αναφορών οι οποίες χαρακτηρίζουν κάποιον, ο οποίος είτε έχει άγνοια των καταστάσεων και των συνθηκών που λαμβάνουν χώρα στο Νοσοκομείο είτε είναι υποκινούμενος με σκοπό να συκοφαντήσει και να ακυρώσει το τιτάνιο έργο που καταβάλλεται από τη Διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Διοίκηση σε συνεργασία με την 3η Υγειονομική Περιφέρεια προέβη σε μετακινήσεις 22 νοσηλευτών/τριών από τα Κέντρα Υγείας προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μεγάλη προσέλευση θετικών και υπόπτων περιστατικώνCovidκαι παράλληλα ενισχύθηκε με 43 άτομα, ως επικουρικό προσωπικό, οι οποίοι αξιοποιήθηκαν ως ισάξιοι υπάλληλοι με το υπηρετούν προσωπικό, δεδομένου ότι διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα, την ικανότητα και τις δεξιότητες να ανταποκριθούν στα νοσηλευτικά τους καθήκοντα. Επιπλέον, μετακινήθηκαν πέντε (5) γενικοί ιατροί από τα Κέντρα Υγείας καθώς επίσης προσελήφθη και ένας Παθολόγος ιατρός από τον ιδιωτικό τομέαγια την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θετικών και υπόπτων περιστατικώνCovid-19

Το Νοσοκομείο μερίμνησε από την πρώτη στιγμή ώστε να διασφαλίσει πλήρη επάρκεια Μέσων Ατομικής Προστασίας προκειμένου το προσωπικό να προστατεύεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του και σε καμία περίπτωση δεν παρουσιάστηκε έλλειψη υλικών.

Υπάρχει μελλοντικός σχεδιασμός και σχετική τεχνικοοικονομική μελέτη ύψους 370.000€ για τη δημιουργία νέας ΜΕΘ με άρτια υποδομή και τεχνικές προδιαγραφές σε διαθέσιμο χώρο του Νοσοκομείου με την ανάπτυξη έξι (6) κλινών. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι για τη λειτουργία ΜΕΘ απαιτείται ένα κονδύλι της τάξεως των 8.000-10.000€, είναι απολύτως ανακριβής.

Το Νοσοκομείο αρχικά προέβη στο άνοιγμα δύο τμημάτων για τη νοσηλεία θετικών και υπόπτων περιστατικώνCovid-19 με την υπόδειξη και καθοδήγηση της υπερκείμενης αρχής (3η ΥΠΕ) και των εμπλεκόμενων φορέων του Νοσοκομείου, Δ/νση Ιατρικής Υπηρεσίας, Δ/νση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα ασφαλείας για τους ασθενείς και το προσωπικό.

Η ραγδαία αύξηση του επιδημιολογικού/ ιικού φορτίου στην περιοχή, προκάλεσε υψηλές ροές περιστατικών και τη συνακόλουθη ανάγκη περίθαλψης των ασθενών.Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν σταδιακά νέα τμήματα με γνώμονα την παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής φροντίδας σε όλους τους ασθενείς, διασφαλίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία όλου του Νοσοκομείου.

Γίνεται σαφές ότι το Νοσοκομείο Έδεσσας μεριμνά συνεχώς και αδιαλείπτως για την προετοιμασία του Νοσοκομείου ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό του, ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό καθώς και τον εφοδιασμό του σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (αναπνευστήρες, Bipap, συσκευές υψηλής χορήγησης οξυγόνου κλπ) ώστε να είναι θωρακισμένο σε περαιτέρω έξαρση της πανδημίας.

Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μοναδικός αρμόδιος φορέας να απευθύνει έκκληση για τυχόν αποδοχής δωρεών προς το Νοσοκομείο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας.

Επίσης εύλογα ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι η υπάλληλος κ. Σταυρουλάκη όντας απούσα το τελευταίο διάστημα (τις τελευταίες 20 μέρες) από την υπηρεσία, προβαίνει σε αυτές τις αναφορές οι οποίες διασπείρουν ψευδείς πληροφορίες με αποτέλεσμα όχι μόνο να ακυρώνουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι αλλά και να δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες.

Η Διοίκηση και οι αρμόδιοι φορείς του Νοσοκομείου αγωνίζονται καθημερινά προκειμένου όλοι οι ασθενείς ανεξαιρέτως,να λαμβάνουν τη δέουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα.

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ-Ν.Μ.ΕΔΕΣΣΑΣ


Έδεσσα, 05-12-2020

                                                                                                  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταγγέλλουμε την Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων της Ν.Μ.Έδεσσας, κ.Σταυρουλάκη, ότι προέβη αυτοβούλως σε αναφορές –καταγγελίες που αφορούν την έλλειψη υλικών, των Μέσων Ατομικής Προστασίας, τον εξοπλισμό Μ.Ε.Θ. και τη διαχείριση περιστατικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ενημερώνει ότι δεν υπήρξε συνέλευση για την εκπροσώπηση του Σωματείου και ως εκ τούτου η Πρόεδρος δεν εκφράζει την πλειοψηφία των εργαζομένων.

Σύμφωνα με άρθρο 10 του Καταστατικού απαιτούμε την παραίτησή της από Πρόεδρο του Σωματείου.

 

Τα μέλη του Σωματείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου