Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ΚΔΑΠ μεΑ ΄΄ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ΄΄ ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπία


Στις 3 Δεκεμβρίου 1992 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το πρόγραμμα δράσης για τα ΑμεΑ και αφιέρωσε την ημέρα αυτή στα άτομα με αναπηρία. Σκοπός της ημέρας αυτής είναι να υπενθυμίσει στις κυβερνήσεις και στους οργανισμούς, ακόμη και σε όλους εμάς τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία.

Οι γενικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η Σύμβαση ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίες είναι:

- Σεβασμός στην εγγενή αξιοπρέπεια, ατομική αυτονομία, περιλαμβανόμενης της ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων

- Η μη διάκριση

- Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση στην κοινωνία

- Ο σεβασμός για τη διαφορετικότητα και αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, ως της ανθρώπινης διαφορετικότητας και της ανθρωπότητας

- Η ισότητα ευκαιριών

- Η προσβασιμότητα

- Ο σεβασμός για τις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρίες και ο σεβασμός για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους

Τα άτομα με αναπηρία έχουν ίσες ευκαιρίες στην υγεία, στην εκπαίδευση, ίσες δυνατότητες για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη. Είναι άτομα με ευαισθησίες, ικανότητες και ταλέντα.

Η ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της ζωής μας αφορά όλους.

Η Κοινωνική Λειτουργός Ο Πρόεδρος της

του ΚΔΑΠ μεΑ ΄΄ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ΄΄ ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου