Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Αναβολή της 30ης διαδικτυακής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αλλαγή ημερομηνίας

        

 Λόγω του θανάτου του πατέρα του Δημάρχου Αλμωπίας και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και σε ένδειξη συμμετοχής στο πένθος της οικογένειας η διαδικτυακή συνεδρίαση που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, για σήμερα 28/12/2020 μετατίθεται για αύριο Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020, 163/29-05-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων «στα ίδια θέματα» της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνει η αριθ.πρωτ.:23618/23-12-2020 προηγούμενη πρόσκληση μας.

 

  

 


 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου