Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

Τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Σας  καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή  συνεδρίαση   του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης,  την  Τρίτη  15 Δεκεμβρίου  2020, και ώρα 4.30μ.μ.(16.30’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  σε

συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και  163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο

15η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020

2ο

Καθορισμός του κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

3ο

Έγκριση τελών Υπηρεσίας Νεκροταφείων Δήμου Αλμωπίας, έτους 2021 (αριθ. 201/2020 Απόφαση Ο.Ε.)

4ο

Έγκριση έκθεσης ελέγχου Γ΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δ.Αλμωπίας

5ο

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, έτους 2021

6ο

Προτάσεις και εισηγήσεις για ίδρυση, συγχώνευση, προαγωγή υποβιβασμό και κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε Πέλλας για το σχολικό έτος 2021-2022  

7ο

Έγκριση νέων τομέων και ειδικοτήτων στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αριδαίας

8ο

Εκμίσθωση δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ.Χρυσής.

 

 

 

 

 

 

 

9ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση άδειας παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας (αριθ. πρωτ.21923/26-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)

10ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (αριθ. πρωτ.21920/26-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)

11ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (αριθ. πρωτ.21921/26-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)

12ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (αριθ. πρωτ.21922/26-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)

13ο

Κατάργηση παραγωγικής άδειας υπαίθριου εμπορίου (αριθ. πρωτ.21861/25-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)

14ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την οριστική και αυτοδίκαιη ανάκληση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας ή τη θεώρησή τους (αριθ. πρωτ.21862/25-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)

15ο

Παραχώρηση χώρου του κτιρίου «Σπίτι του Παιδιού» στην Κοινότητα Φιλώτειας στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλώτειας «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

16ο

Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του βοηθητικού γυμναστηρίου του Δημοτικού Ανοιχτού Σταδίου Αριδαίας στον Αθλητικό Σύλλογο Αλμωπίας «ΑΡΡΙΔΑΙΟΣ»»

17ο

Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου εντός Δημοτικού Ανοιχτού Σταδίου Αριδαίας στον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο «ΙΚΑΡΟΣ»

18ο

Τροποποίηση Κανονισμού Δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Αλμωπίας (αριθ. 59/2020 Απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

.

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου