Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020

Υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Άσπρου»

Ένα νέο σημαντικό αρδευτικό έργο πρόκειται να κατασκευαστεί στο Δήμο Σκύδρας. Πρόκειται για το έργο με τον τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Άσπρου». Ο Δήμος Σκύδρας ανακοινώνει, λοιπόν, την υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Άσπρου» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011435440 (ΑΔΑ απόφασης ένταξης ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ) στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από Εθνική Δαπάνη με προϋπολογισμό 224.114,45 €. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 08/12/2020 (αρ. ΚΗΔΜΣ 20SYMV007774525 2020-12-08). Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 12 μήνες.

Το έργο αφορά την κατασκευή πλήρους δικτύου για την άρδευση των αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Άσπρου. Η μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκύδρας σύμφωνα με την οποία η συνολική αρδευόμενη έκταση ανέρχεται στα 511 στρέμματα. Το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται σε 5.178 μέτρα. Θα κατασκευασθεί δεξαμενή νερού από σκυρόδεμα διαστάσεων 12,00Χ10.00Χ2,80 κι αντλιοστάσιο με κεραμοσκεπή διαστάσεων 10,00χ5,25Χ3,00. Στο αντλιοστάσιο θα τοποθετηθούν οι υδραυλικές συνδέσεις (συλλέκτης, υδραυλικά εξαρτήματα, βάνες, βαλβίδες αντεπιστροφής κ.λπ.) καθώς επίσης και η ηλεκτρολογική υποδομή (πίνακες – inverter) για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου άρδευσης.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το έργο τόσο πριν από την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια της κατασκευής του μπορούν ν΄απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκύδρας: αρμόδιος Γρηγόρης Σιδηρόπουλος τηλ.: 238351853.

Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου δήλωσε σχετικά: Το σταθερό ενδιαφέρον και οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής για τη στήριξη του αγροτικού τομέα της οικονομίας του Δήμου μας, όπως είναι η βελτίωση των αγροτικών υποδομών, αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά με την έναρξη της υλοποίησης ενός ακόμη έργου, όπως είναι η κατασκευή του αρδευτικού δίκτυο στην Κοινότητα Άσπρου του Δήμου μας. Με το έργο αυτό επιδιώκεται η ορθολογική χρήση του νερού ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη άρδευση των καλλιεργειών των συνδημοτών μας της Κοινότητας του Άσπρου.

Αποδεικνύουμε, λοιπόν, έμπρακτα το διαρκές ενδιαφέρον και τη στήριξή μας στους αγρότες μας και στον αγώνα που καταβάλλουν για την προστασία και τη βελτίωση του εισοδήματός τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου