Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έρευνα ερωτηματολογίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη μετακίνηση των μαθητών από και προς το σχολείο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “e-smartec”


 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έρευνα ερωτηματολογίου που υλοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο “e-smartec (enhanced sustainable mobility with marketing techniques) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ)  και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (IMET/EKETA).

Με θέμα τη μετακίνηση των μαθητών από και προς στο σχολείο, η εν λόγω δράση αποτελεί μέρος μίας σειράς εκδηλώσεων του έργου “e-smartec”. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι η συλλογή δεδομένων για την αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες αντιδρούν σε διάφορες τεχνικές μάρκετινγκ για την ευαισθητοποίησή τους και την αύξηση της συμμετοχικότητάς τους σε θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Η έρευνα ερωτηματολογίου απευθυνόταν σε γονείς και κηδεμόνες με παιδιά στις τάξεις του Παιδικού Σταθμού, Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοπός της έρευνας ερωτηματολογίου ήταν η κατανόηση των αναγκών και χαρακτηριστικών της υφιστάμενης μετακίνησης, η αναγνώριση της στάσης απέναντι σε βιώσιμους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, η αναγνώριση προβλημάτων στην πεζή μετακίνηση και στη χρήση ποδηλάτου και ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στις σχολικές μετακινήσεις.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος περισσότεροι από τριακόσιοι (300) συμμετέχοντες από διαφορετικούς Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι παρείχαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και σημαντικά στοιχεία για τα ερωτήματα της έρευνας. Όπως προέκυψε, οι βασικοί λόγοι επιλογής μέσου μετακίνησης από και προς το σχολείο είναι η απόσταση και ο συνδυασμός με άλλες ανάγκες μετακίνησης. Το 52% των μαθητών μετακινούνται με τα πόδια, ενώ το 39% με το αυτοκίνητο. Αντίθετα, το ποδήλατο είναι ένα μέσο μεταφοράς που επιλέγεται μόνο από το 3% των συμμετεχόντων για τις μετακινήσεις τους. Υψηλή, παρ’ όλα αυτά, φαίνεται να είναι η πρόθεση συμμετοχής στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πρωτοβουλιών για την οργανωμένη μετακίνηση των μαθητών από και προς το σχολείο με ήπια μέσα μετακίνησης (πεζή μετακίνηση (τύπου Pedibus/Walking School Bus), μετακίνηση με ποδήλατο (τύπου Σχολικοί ποδηλατόδρομοι), συγκεντρώνοντας ποσοστά μεγαλύτερα του 60%

Οι δράσεις του έργου “e-smartec” συνεχίζονται για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση περισσότερων ενδιαφερομένων στο σχεδιασμό και στην υιοθέτηση ήπιων μορφών μετακίνησης. Όσοι επιθυμούν να λαμβάνουν ενημέρωση για τις δράσεις του έργου μπορούν να εγγραφούν  στο newsletter του “e-smartec” στο σύνδεσμο:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePSUiJo7FNKqVczlcR6xqPABNFjA2utUBZWnDTdO4FL_gkkQ/viewform

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου