Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥNΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

                 

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020) και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 217 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

·         Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, έτους 2020.

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρέστερη ενημέρωση.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

           

            Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης συνεργασίας με τη ΔΕΥΑ Έδεσσας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ Άρνισσας»  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
  2. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  3. Λήψη απόφασης για τη μη αναγκαιότητα απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Κοινότητας Ριζαρίου» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  4. Λήψη απόφασης για τη μη αναγκαιότητα απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Κοινότητας Παναγίτσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  5. Έγκριση τεύχους προεκτίμησης αμοιβής και δημοπράτηση της μελέτης «Τροποποίηση μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου "Άνω Εστίας"» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  6. Έγκριση τεύχους προεκτίμησης αμοιβής και δημοπράτηση της μελέτης «Μελέτη αποτύπωσης & αποκατάστασης της διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  7. Διαπίστωση της ανάγκης ή μη, ονομασίας ή μετονομασίας οδών και πλατειών της πόλης της Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  2. 17η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

10.     18η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

11.     Εκ νέου παραχώρηση χρήσης ή μη ακινήτων ιδιοκτησίας τ. ΟΕΚ και νυν ΟΑΕΔ στο Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

12.     Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό Ζέρβης της Κοινότητας Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

13.     Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην κοινότητα Άρνισσας(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

14.  Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

15.     Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας & ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του και τις επιπλέον υπηρεσίες (Εισηγητής:  Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 

16.     Ορισμός ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το οικ. έτος 2020 στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.(Εισηγητής: Δήμαρχος).

17.     Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δήμαρχος).

18.     Δωρεά ιατρικού υλικού στο Γ. Ν. Πέλλας – Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας (Εισηγητής: Δήμαρχος).

19.     Δωρεά δημοτικών κινητών αντικειμένων, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Ν. 3463/2006 (Εισηγητής: Δήμαρχος).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου