Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

Διονύσης Σταμενίτης :Στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 εντάσσεται η επιχείρηση των Ιαματικών Λουτρών Πόζαρ

Με τροποποίηση της απόφασης για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή (ΦΕΚ Β' 701/22-02-2021) εντάσσονται στους δικαιούχους και οι υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών καθώς υπηρεσίες χιονοδρομικών κέντρων.

Συγκεκριμένα στη νέα απόφαση (Αριθμ. ΓΔΟΥ 177/2021) αναφέρεται:
«Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/10.2.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β' 540), ως εξής:
1. Η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους "Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου” (ΚΑΔ 93.29.19.07) και "Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04).».
Όπως προκύπτει απο την απόφαση στους δικαιούχους του 6ου κύκλου της Επιστρεπτέας περιλαμβάνεται και η επιχείρηση των Λουτρών Πόζαρ.
Το παραπάνω αίτημα είχα καταθέσει με κοινοβουλευτική αναφορά προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων το προηγούμενο διάστημα ενώ το είχα θέσει και στη Γενική Γραμματέα Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτικής κ. Βίκυ Λοίζου, η οποία και ανταποκρίθηκε άμεσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου