Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021

700 προσλήψεις στο υπουργείο Περιβάλλοντος - Οι ειδικότητες

Με 700 νέους υπαλλήλους ενισχύονται οι δασικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Οι θέσεις αφορούν σε:

150 Διοικητικούς ΔΕ350 Δασολόγους ΠΕ200 Δασοπόνους ΤΕΗ προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί έως το τέλος του μήνα, αφού πρώτα ανακοινωθεί η κατανομή των θέσεων ανά δασική υπηρεσία και ειδικότητα. Στη συνέχεια θα δημοσιευτεί η πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ για την υποβολή των αιτήσεων.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔεγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείςεγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔάνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόνταεγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετώνεγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔεγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).Παράλληλα εκκρεμεί αίτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη 300 μονίμων υπάλληλων Δασολόγων – Δασοπόνων (20 για την κεντρική υπηρεσία – 280 για τις Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες).

Μοριοδότηση 

Οι άνεργοι, που θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60)αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνωετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακόηλικίααριθμός ανηλίκων τέκνωνγονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων,με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνωδικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) καιωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις«Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017. (ΣΑ 13/2/21)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου