Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 09 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 3.00μ.μ.(15.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του έργου «Ανέγερση κερκίδας στο Δημοτικό Γήπεδο Σωσάνδρας» 1 ο Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Αλμωπίας με την Κωδική Ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (αριθ. 1/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής) 2 ο Τροποποίηση των με αριθ. 348/2011 & 33/2016 Αποφάσεων Δ.Σ. και Έγκριση μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Αλμωπίας, τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση και το Σύλλογο Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών – αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας «Προσφορά Ζωής». 3 ο Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών για το έτος 2021. 4 ο Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2021. 5 ο Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, Εκποίησης, Εκμίσθωσης και Μίσθωσης Ακινήτων ή Κινητών Πραγμάτων Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2021. 6 ο Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων 7 ο Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Σ.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 8 ο Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σ.Ε. Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 9 ο Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση άδειας παραγωγών πωλητών (αριθ. 63/5-1-2021 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Αλμωπίας) 10ο Εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση συστάδων Δημοτικού Δάσους (Σωσάνδρας), για τα έτη 2021-2023 . 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου