Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

Πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας για την εφαρμογή μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος στην Αγροτική Οικονομία (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

 

Μία σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Δάνης Τζαμτζής για την προώθηση της εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Αγροτική Οικονομία, μετά από τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τον περιορισμό της ρύπανσης από τα πλαστικά.

 Συγκεκριμένα, ο κ. Τζαμτζής απέστειλε επιστολή με

τις προτάσεις του στο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιο Λιβανό, καθώς και στον Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, στην οποία παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάστασης χρήσης πλαστικών σε όλο τον κύκλο παραγωγής και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων και της δυνατότητας που υπάρχει για περιορισμό και ανακύκλωσή τους, μέσω της συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όλων των εμπλεκομένων προσώπων και εταιριών. Οι πλαστικές συσκευασίες μπορούν, με ευθύνη των αγροτών και των ενδιάμεσων εμπόρων και διακινητών, να επιστρέφουν για ανακύκλωση στις βιομηχανίες που παράγουν και συσκευάζουν τα αγροτικά εφόδια και αγροχημικά. Μέσω αυτής της διαδικασίας επιτυγχάνεται περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα πλαστικά, εξοικονόμηση πόρων και υλικών από την ανακύκλωσή τους και, ακόμη, ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Τα οφέλη θα είναι άμεσα ορατά, μέσα από την βελτίωση της εικόνας της φύσης, των ποταμών και των αγροτικών τοπίων που, σε πολλές περιοχές, είναι γεμάτα από πλαστικά.

 

Σε σχετική δήλωσή του ο κ. Τζαμτζής αναφέρει: «Είναι απολύτως ρεαλιστικό και εύκολο να εφαρμόσουμε ένα σύστημα συλλογής και επιστροφής των πλαστικών συσκευασιών. Όλοι αγαπάμε την φύση και το περιβάλλον, που είναι το σπίτι μας. Κυρίως οι αγρότες, που ζουν μέσα στη φύση, αλλά και το εισόδημά τους εξαρτάται από την ποιότητα και ισορροπία της. Ακόμη, οι εταιρίες που θα συμμετέχουν στη δράση αναμένεται να ενισχύσουν την αξιοπιστία και φήμη τους. Ελπίζω ότι όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα ανταποκριθούν».

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

«Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,

Ουσιαστικές είναι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από το πλαστικό. Ο Ν. 4736/2020, ο νόμος που καταργεί την χρήση των πλαστικών μιας χρήσης στο Δημόσιο από την 1η Φεβρουαρίου 2021, είναι πολύ σημαντικός. Όμως πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα . Μέτρα που αφορούν την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Εκατοντάδες παραδείγματα χρήσης πλαστικού κάθε μορφής, υπάρχουν στην αγροτική οικονομία. Γεωργοί και κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν προϊόντα στην παραγωγική διαδικασία, τα οποία βλάπτουν πολλαπλά το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Συσκευασίες τροφών για τα ζώα, λιπασμάτων για τα δένδρα και αλλού και το σημαντικότερο φυτοφάρμακα στην αγροτική παραγωγή και φάρμακα στη κτηνοτροφία  με τα υπολείμματά τους. Τι υπάρχει σήμερα; Κάποιες διάσπαρτες φιλότιμες προσπάθειες Δήμων της χώρας να συγκεντρώνουν τα κουτιά των συσκευασιών αγροτικών φαρμάκων, πλαστικών και χάρτινων. Εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, που ανακυκλώνονται όλα αυτά; Πόσο ασφαλής είναι η συγκέντρωσή τους; 

Αυτή είναι η λύση; Όχι βέβαια.

Οι συσκευασίες, χάρτινες και πλαστικές των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να επιστρέφονται μετά την χρήση τους, εκεί απ όπου αγοράστηκαν. Στην συνέχεια, αυτές οι συσκευασίες θα πρέπει να καταλήγουν στις εταιρείες παραγωγής αυτών των φαρμάκων και εφοδίων.

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, ορίζει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως,  «η έννοια της ΕΚΕ περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον για τον τρόπο που τους επηρεάζει από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ΕΚΕ είναι μια δυναμική έννοια της οποίας οι αρχές και αξίες εξελίσσονται συνεχώς και ακολουθούν τους προβληματισμούς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Σήμερα, οι προκλήσεις αυτές απαιτούν άμεση λύση, αλλά με μελλοντική προοπτική. Αυτή η μελλοντική προοπτική συνδέει στενά τις έννοιες της ΕΚΕ και της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε ένα σύνολο που ενσωματώνει την εξασφάλιση βιωσιμότητας στο παρόν με παράλληλη φροντίδα για την ευημερία των μελλοντικών γενεών και είναι η βάση του οράματός μας. Η ΕΚΕ αφορά όλους όσοι επηρεάζονται από την λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αυτοί μπορεί να είναι: Εργαζόμενοι, Μέτοχοι, Πελάτες / Καταναλωτές, Ανταγωνιστές, Προμηθευτές, Περιβάλλον, Πολίτες / Κοινωνία.»

Η σημερινή κακή εικόνα με τις πεταμένες συσκευασίες και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών,  πρέπει να σταματήσει. Η ανάληψη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις επιχειρήσεις παραγωγής αυτών των φαρμάκων και τροφών, θα αποδώσει  πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα, για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

Με εκτίμηση,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Ιορδάνης Σ. Τζαμτζής»

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου