Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Οικονομικών ΚΚΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών

 

Παράταση συμβάσεων ΣΟΧ 1/2018 του προσωπικού καθαριότητας στο Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ και μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Η ύπαρξη ελαστικών σχέσεων εργασίας στο προσωπικό καθαριότητας του Υπουργείου

Οικονομικών και μετέπειτα στην ΑΑΔΕ διαρκεί για πάνω από δεκαπέντε χρόνια. Αφορά το μέρος εκείνο του προσωπικού ΥΕ καθαριότητας ορισμένου χρόνου του Υπουργείου Οικονομικών που εργάζονταν πριν ακόμα από το 2004, και των οποίων οι συμβάσεις δεν μετατράπηκαν σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) με το ΠΔ 164/2004. Με τις προκηρύξεις ΣΟΧ 1/2018, ένα μέρος αυτού του προσωπικού που μοριοδοτήθηκε καθώς και άλλοι εργαζόμενοι – επιτυχόντες της εν λόγω προκήρυξης (συνολικά 156 εργαζόμενοι, 96 στην ΑΑΔΕ και 60 στο ΥΠΟΙΚ), δουλεύουν εφεξής με 8ωρη εργασία και βασικό μισθό 650 ευρώ. Την ίδια ώρα, παραμένουν στο απαράδεκτο καθεστώς της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).

Από τα παραπάνω συνάγεται αβίαστα η ανάγκη μετατροπής των ανωτέρω συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Η Κυβέρνηση, όμως, αντί να κάνει αυτό, ή έστω να παρατείνει τις συμβάσεις, προκήρυξε νέο διαγωνισμό για τις εν λόγω θέσεις (ΣΟΧ 1/2020). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μεγάλη πλειοψηφία του υφιστάμενου προσωπικού καθαριότητας να μείνουν εκτός των επιτυχόντων και να επίκειται η απόλυσή τους.

Οι ανάγκες καθαριότητας στα κτίρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ είναι διαχρονικά πολύ μεγάλες. Το προσωπικό καθαριότητας (ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) αποδεδειγμένα δεν επαρκεί, ενώ ειδικά στις ΔΟΥ, λόγω της εξυπηρέτησης μεγάλου όγκου κοινού, οι ανάγκες σε προσωπικό καθαριότητας γίνονται ακόμα μεγαλύτερες, πολλώ δε μάλλον σε συνθήκες πανδημίας. Παράλληλα, λόγω της συνολικότερης υποστελέχωσης που υπάρχει στην ΑΑΔΕ και της τρομακτικής εντατικοποίησης της εργασίας που επικρατεί εκεί (μειώσεις προσωπικού, αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις ΔΟΥ κλπ), ένα σημαντικό κομμάτι του προσωπικού ΥΕ καθαριότητας ΙΔΑΧ που δουλεύει στις ΔΟΥ δεν απασχολείται επί της ουσίας στην καθαριότητα, αλλά αναγκαστικά εξυπηρετεί τους πολίτες στη συναλλαγή.

 

Με βάση τα παραπάνω, που αναδεικνύουν με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο ότι οι εργαζόμενοι των προκηρύξεων ΣΟΧ 1/2018 δεν καλύπτουν έκτακτες ανάγκες, αλλά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών

               

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, αν προτίθεται:

1) Να παρατείνει την ισχύ των συμβάσεων ΣΟΧ 1/2018 και για ποιο χρονικό διάστημα.

2) Να μετατρέψει τις συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού σε αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

 

Ο Βουλευτής

Κατσώτης Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου