Σάββατο 27 Μαρτίου 2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας την Τρίτη 30-3-2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει με περιφορά, την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 (11:00΄-13:30΄), έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα εξής είκοσι επτά θέματα:

1. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

3. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020-2021.(ΚΥΑ οικ.46735/23-7-2020 ΦΕΚ 3170/23-07-2020 τ. Β’ άρθρο 5-υποχρεωτικές αναμορφώσεις προϋπολογισμού)

4. Έγκριση του πίνακα Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 2022-2025.

5. Ορισμός αμοιβής δικηγόρων (120,00 ευρώ) για σύνταξη γνωμοδοτήσεων για το έτος 2021.

6. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου μετά από την αριθ. 39/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

7. Έγκριση κατάθεσης Πάγιας Προκαταβολής Κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών.

8. Έγκριση της αριθ. 3/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας ζωής για κοπή δέντρου στον οικισμό Πλευρώματος της Κοινότητας Πετριάς.

9. Έγκριση της αριθ. 4/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας ζωής για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου σε ιδιωτικό παρκινγκ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 59-61 στην Κοινότητα Σκύδρας.

10. Έγκριση της αριθ. 5/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας ζωής για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου με την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας (Ο.Τ. Γ143-04)

11. Έγκριση της αριθ. 6/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας ζωής για αναγκαιότητα εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου με την καταβολή του δικαιώματος αποζημίωσης στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας (Ο.Τ. Γ141).

12. Έγκριση της αριθ. 7/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας ζωής για την αναγκαιότητα εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου με την καταβολή του δικαιώματος αποζημίωσης και συντέλεσης προσκύρωσης στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας (Ο.Τ. Γ127).

13. Έγκριση της αριθ. 8/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας ζωής για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου με την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας στο Ο.Τ. Γ149.

14. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό χώρου της παραχώρησης έκτασης στην ΔΕΥΑ Σκύδρας.

15. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων.

16. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ».

17. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΥΔΡΟΥ».

18. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».

19. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΑΣ».

20. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προμήθειας καλαθοφόρου οχήματος.

21. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού υδρονομέων για το έτος 2021.

22. Αντικατάσταση μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΦΑΚΠΠ λόγω παραιτήσεως.

23. Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του αριθ. 146 αγροτεμαχίου έκτασης 4.630 τμ της Κοινότητας Μαυροβουνίου.

24. Έγκριση εκμίσθωσης του αριθ. 223 αγροτεμαχίου έκτασης 15.190 τμ και του αριθ. 252 αγροτεμαχίου έκτασης 4.500 τμ της Κοινότητας Πετριάς οικισμός Λουτροχωρίου (σχολικός κλήρος).

25. Έγκριση εκμίσθωσης των αριθ. 107, 155, 168, 141 και 145 αγροτεμαχίων του οικισμού Πλευρώματος της Κοινότητας Πετριάς. (σχολικός κλήρος)

26. Έγκριση εκμίσθωσης της αριθ.307 δημοτικής έκτασης (σχολικός κλήρος) , 14.578 τμ από το συνολικό 17.500 τμ στην Κοινότητα Μαυροβουνίου.

27. Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών) Δήμου Σκύδρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου