Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ» ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΖΑΜΤΖΗ

 Το νερό είναι πηγή ζωής

Η έλλειψη νερού καθώς και η υποβάθμιση της ποιότητας του, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με την έκθεση του World Resources Institute (Ινστιτούτο Παγκόσμιων Φυσικών Πόρων) έως το 2025 τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα γνωρίσουν τον εφιάλτη της λειψυδρίας και αυτή η εξέλιξη θα έχει σαν αποτέλεσμα

, την ερημοποίηση περιοχών στον πλανήτη μας, την ταχεία πληθυσμιακή συρρίκνωση, την μείωση και πιθανή εξαφάνιση πολλών ειδών του φυτικού και ζωικού κόσμου.

Η κλιματική αλλαγή, η αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας και η ποιότητα του νερών,  απασχολεί και την Ελλάδα.

Ο κίνδυνος ερημοποίησης περιοχών της Ελλάδας καθίσταται πλέον ορατός, με σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για την οικονομία της χώρας μας, αλλά και για την ποιότητα της ζωής των Ελλήνων.

          Η πατρίδα μας αν και δεν έχει ουσιαστικό πρόβλημα βροχοπτώσεων και επιφανειακών υδάτων, αντιμετωπίζει σε ορισμένες  περιοχές, προβλήματα επάρκειας νερού τόσο για την ύδρευση, όσο και για την άρδευση των κτημάτων.

Στο σύνολο της έκτασης των υδατικών διαμερισμάτων που είναι 131.913.000 εκατ. στρέμματα, έχουμε ετήσια κατακρήμνιση (βροχές) 117.520.000.000 κυβικά μέτρα νερού και επιφανειακή απορροή 54.725.000.000 κυβικά μέτρα νερού.

Οι ανάγκες για την άρδευση είναι περίπου 4.210.000.000 κυβ. μέτρα, για την ύδρευση 691.000.000 κυβ. μέτρα και για την βιομηχανική κατανάλωση 154.000.000 κυβ. μέτρα. Συνολικά δηλαδή, 5.055.000.000 κυβ. μέτρων νερού.

 

Η Ελλάδα, ενσωμάτωσε στο εθνικό της Δίκαιο την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «για την Διαχείριση και την Ποιότητα των Υδάτινων Πόρων».

 

Επιβάλλεται η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της χώρας μας.

Ο συντονισμός των προγραμμάτων αξιοποίησης των υδατικών πόρων σε όλα τα επίπεδα (έρευνα, γνώση, κατασκευή μικρών και μεγάλων έργων, προστασία από την ρύπανση, κ.ά.), είναι απαραίτητος και αυτό σημαίνει την ανάγκη συνολικού σχεδιασμού και προγραμματισμού των σχετικών ενεργειών.

Υπάρχει ανάγκη να κατασκευαστούν μικρά και μεγάλα έργα συγκέντρωσης επιφανειακών υδατικών πόρων, (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, ταμιευτήρες νερού, διευθετήσεις χειμάρρων, αναβαθμοί εντός της κοίτης χειμάρρων και ποταμών, κλπ), ώστε να έχουμε τις απαιτούμενες ποσότητες νερών και να ενισχύσουμε τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η ΠΕ Πέλλας, διαθέτουν μεγάλο τμήμα του προϋπολογισμού τους, για έργα διευθέτησης χειμάρρων και ποταμών και αναβαθμούς εντός της κοίτης τους.

Φέτος τον Σεπτέμβριο, αναμένεται να παραδοθεί η μελέτη του φράγματος του Αλμωπαίου ποταμού, ώστε να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί.

Ακόμη, διεκδικούμε την δημιουργία του φράγματος του Γράμμου ποταμού και ταμιευτήρων νερού στην Πέλλα.

Η ανάγκη να βοηθήσουμε τεχνητά στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα τους χειμερινούς μήνες, είναι μεγάλη και πρέπει να γίνεται σύμφωνα πάντοτε με την  Οδηγία 2000/60 της Ε.Ε.

Με δεδομένο ότι το 85% έως 87% των υδάτων που χρησιμοποιούμε, κατευθύνεται στην άρδευση των καλλιεργειών, είναι επιβεβλημένος ο επαναπροσδιορισμός των αναγκών, αλλά και οι μέθοδοι άρδευσης, ώστε τα προβλήματα και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον να αντιμετωπιστούν, αλλά και οι ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών να καλυφθούν.

Η αστική ανάπτυξη, η αύξηση του πληθυσμού με φυσικό επακόλουθο την αύξηση των υδρευτικών αναγκών, οδηγεί στην αναγκαιότητα αξιοποίησης τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων υδάτων.

Όμως, οι 300.000 περίπου γεωτρήσεις που αντλούν νερό από τον υπόγειο υδροφορέα (κάποιες είναι παράνομες), πρέπει να ελεγχθούν και να επανακαθορισθεί η λειτουργία τους και να κριθεί η χρησιμότητά τους.

Η παραγωγή «πράσινης ενέργειας» μέσα από την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, είναι προς την θετική κατεύθυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος.

Η σωστή λειτουργία βιολογικών καθαρισμών στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις πόλεις, η δημιουργία «φυσικών βιολογικών καθαρισμών» για τους μικρότερους οικισμούς, η μη αδειοδότηση λειτουργίας επιχειρήσεων που παράγουν ρύπους και η διαχείριση των ρυπογόνων φορτίων τους, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η μη ορθή γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα (σπατάλη νερού κατά το πότισμα των καλλιεργειών, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με νιτρικά, άζωτο, κ.ά.), η κατάργηση των παράνομων χωματερών, η αποκατάσταση των χώρων αυτών και η δημιουργία υποδομών διαχείρισης των απορριμμάτων μας, είναι ορισμένες από τις πλέον αναγκαίες ενέργειες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα επάρκειας  και καλής ποιότητας των υδάτινων πόρων.

Σήμερα στην χώρα μας υπάρχει τόσο η νομοθεσία όσο και οι απαραίτητες δομές για την ορθολογική διαχείριση και την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, καθώς επίσης, και την προστασία της ποιότητάς τους.

Η ορθή διαχείριση, η αξιοποίηση και η καλή ποιότητα των νερών, διασφαλίζουν ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς, τα παιδιά μας, τις γενιές που έρχονται.

Διασφαλίζουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής, διασφαλίζουν την οικονομική ανάπτυξη, ένα καλύτερο αύριο.

Το νερό είναι πηγή ζωής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ο πλανήτης Γη είναι το «σπίτι» μας. Πολιτεία και πολίτες, οφείλουμε να προστατεύσουμε την «ζωή» μας, να προστατεύσουμε το «σπίτι» μας.

 

 Έδεσσα, 20  Μαρτίου 2021

1 σχόλιο: