Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

             Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.      Συζήτηση για το επερχόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Εισηγητής: Δήμαρχος).

  1. Οργάνωση άρδευσης Δήμου Έδεσσας, έτους 2021 (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

3.      Ανάκληση της αριθμ. 35/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας¨ και λήψη νέας απόφασης» (Εισηγητής: Πρόεδρος).

4.      Ένταξη του Δήμου Έδεσσας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων Φιλικών προς τις Οικογένειες (Εισηγητής: Πρόεδρος).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Τροποποίηση της αριθμ. 91/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έκδοση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
  2. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  2. Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  3. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Κοινότητα Σωτήρας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

10.     Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Βρυτών (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

11.     Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στον οικ. Καισαρειανών της Κοινότητας Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

12.     Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

13.     Εκμίσθωση δικαιώματος εισόδου στη σπηλιά Καταρρακτών (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

14.     Παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

15.     Διόρθωση της αριθμ. 14/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εκ νέου παραχώρηση χρήσης ή μη ακινήτων ιδιοκτησίας τ. ΟΕΚ και νυν ΟΑΕΔ στο Δήμο Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

16.     Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου