Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021

Γιάννης Τσεπκεντζής : Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των εκκαθαριστών ;

Η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκκαθάριση της Τουριστικής επιχείρησης χαρακτηρίστηκε από την άρνηση των εκκαθαριστών να παρασταθούν δίνοντας απαντήσεις στις εύλογες απορίες για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσής της!

Οι κύριοι αυτοί είναι ηθικά έκθετοι απαξιώνοντας το κύριο όργανο του Δήμου που
α)κατέχει το 98% του μετοχικού κεφαλαίου της Τουριστικής,
β)έχει αναδεχτεί τις υποχρεώσεις της,
γ)ορίζει ως εκπρόσωπό το Δήμαρχο στη Γεν. Συνέλευση
Τέλος όταν αναλάμβαναν γνώριζαν πολύ καλά ότι η Τουριστική αφορά όλους τους Δημότες.
Στις ερωτήσεις μου για το ύψος της αμοιβής των εκκαθαριστών και ποια ήταν η απόφαση που την ορίζει ο Δήμαρχος απάντησε ότι δεν αμείβονται!
Οψόμεθα!
Εκείνο που δημιουργεί εντύπωση και χρήζει απαντήσεων είναι ότι στην πτωχευμένη εταιρεία Εικόνα&Ήχος ΑΕΕ όπου πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ήταν ο κ Α.Γιασίν ορίστηκε εκκαθαριστής ο Θ.Μπαλάσης.
Η κακή πορεία μίας επιχείρησης σε δύσκολες εποχές όπως αυτής του κ Γιασίν από μόνη της δεν κρίνει την ικανότητα ενός επαγγελματία!
Δημιουργεί όμως ζητήματα για το ποια ήταν τα κριτήρια της επιλογής των συγκεκριμένων εκκαθαριστών από το Δήμαρχο ειδικά σε μία τόσο απαιτητική και δύσκολη εκκαθάριση!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου