Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

«Η ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΔΡΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τις 04-04-2016 βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της κτηματογράφησης για τις περιοχές των Δήμων Πέλλας και Σκύδρας, κατά την οποία οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών έχουν κληθεί να δηλώσουν την ακίνητη

περιουσία τους. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες επίκειται άμεσα το κλείσιμο της βάσης του Γραφείου Κτηματογράφησης Πέλλας και η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Δυστυχώς, η περαίωση της όλης διαδικασίας της κτηματογράφησης θα λάβει χώρα όλως βιαστικά και παρά το αναντίρρητο γεγονός, ότι χιλιάδες δικαιωμάτων δεν έχουν δηλωθεί ακόμα από τους συμπολίτες μας.

Δεν χωρεί η παραμικρή αμφιβολία, ότι κατά τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών, που ίσχυσαν σε δικαστήρια, Υποθηκοφυλακεία και τις δημόσιες υπηρεσίες λόγω του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ήταν άκρως δυσχερής, αν όχι αδύνατη, η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών και η δήλωση δικαιωμάτων ενώπιον του Γραφείου Κτηματογράφησης.

Τυχόν δε άμεση περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης, παρά τις παραπάνω ειδικές περιστάσεις, θα έχει ως συνέπεια να ανατραπεί ο προγραμματισμός πλήθους συμπολιτών μας, που ήδη βρίσκονται σε διαδικασία τακτοποίησης των δικαιωμάτων τους με συγκεκριμένες διαδικασίες και χαμηλό κόστος, και θα εξαναγκασθούν να προσφύγουν στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα την επιπλέον καθυστέρηση, αλλά και την αδικαιολόγητη και υπέρμετρη επιβάρυνση του κόστους διεκπεραίωσης των διαδικασιών εν μέσω οικονομικής κρίσης, που πλήττει τους συμπολίτες μας ως απότοκος της υγειονομικής κρίσης. Κανείς άλλωστε δεν μπορεί να αποκλείσει το ακραίο, αλλά δυστυχώς υπαρκτό, ενδεχόμενο να κινδυνέψει η περιουσία των συμπολιτών μας.

Με απλά λόγια δηλαδή άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών εν μέσω πανδημίας, θα επιφέρει ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στους κατοίκους της περιοχής και θα αποτελέσει έγκλημα σε βάρος τους, που θα κληθούν στην συνέχεια να πληρώσουν πολύ ακριβά.

Αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο που διατρέχουν οι συμπολίτες μας η Νομαρχιακή Επιτροπή Τ.Ε.Ε. Ν. Πέλλας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Έδεσσας και οι Συμβολαιογράφοι Γιαννιτσών – μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ζήτησαν με κοινή επιστολή τους από το Γραφείο Κτηματογράφησης Πέλλας και το Ελληνικό Κτηματολόγιο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προς εξομάλυνση των ειδικών συνθηκών, που ίσχυσαν κατά τον τελευταίο χρόνο (και συνεχίζουν να ισχύουν), και να τοποθετηθεί κάθε σχετική ενέργεια μετά τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Η παραπάνω επιστολή κοινοποιήθηκε σε όλους τους Βουλευτές Ν. Πέλλας και τους Δημάρχους Πέλλας και Σκύδρας, οι οποίοι, όπως έχουν πράξει στο παρελθόν ανταποκρινόμενοι θετικά σε ανάλογα αιτήματά μας, ευελπιστούμε, ότι θα προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος που διατρέχουν χιλιάδες συμπολίτες μας.

Σε αντίθετη περίπτωση είναι βέβαιο, ότι ένα ακόμα πρόβλημα προστίθεται στις πλάτες των κατοίκων της περιοχής, που τον τελευταίο καιρό δοκιμάζονται σκληρά (βλ. πανδημία, καταστροφή αγροτικής παραγωγής, κλπ).

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Α. Τανάσκος


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Ε.Ε. Ν.ΠΕΛΛΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ

 Γιαννιτσά, 21-04-2021

ΠΡΟΣ : Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Πέλλας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

2. κ.κ. Βουλευτές Ν. Πέλλας

κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ

κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗ

κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ (ΛΑΚΗ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

3. Δήμαρχο Πέλλας

κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΣΤΑΜΚΟ

4. Δήμαρχο Σκύδρας

κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Παράταση της διαδικασίας κτηματογράφησης για τις περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Πέλλας και Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ2-08.

 

Κύριοι,

1. εξ όσων γνωρίζουμε, αναφορικά με τις περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Πέλλας και Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ2-08, επίκειται η ολοκλήρωση των διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 6, 7, 8, 8α και 8β του ν. 2308/1995, και ως αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης σύντομα θα προβείτε στην αναμόρφωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και των κτηματολογικών πινάκων, ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της όλης διαδικασίας κτηματογράφησης (άρθρο 11 ν. 2308/1995) και ολοκλήρωσης της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα της περιοχής (άρθρο 12 ν. 2308/1995).

Μάλιστα, από τα τέλη Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους διακινούνται συνεχώς από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης «ανεπίσημες» διαρροές και πληροφορίες για δήθεν καταληκτικές ημερομηνίες, που μέχρι σήμερα έχουν διαψευστεί στην πράξη, αλλά έχουν προκαλέσει τεράστια αναστάτωση μεταξύ των πολιτών και των επαγγελματιών, που ασχολούνται με την διαδικασία της κτηματογράφησης.

2. Όπως καλύτερα από εμάς γνωρίζετε ειδικά για το χρονικό διάστημα από 07-11-2020 μέχρι σήμερα, ισχύουν τα εξής :

2.1. Λειτουργία Δικαστηρίων: Με τις υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/2020, 76629/2020, 78363/2020, 80189/2020, 2/2021, 1293/2021, 3060/2021, 4992/2021, 6877/2021, 8378/2021, 9147/2021, 13805/2021, 16320/2021, 17698/2021, 18877/2021, 20651/2021, 22439/2021 και 24489/2021 ΚΥΑ, προβλέφθηκε, ότι αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας, πλην ελαχίστων πολύ συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

Επομένως, δεν έλαβαν χώρα δίκες, που αφορούσαν εμπράγματα δικαιώματα (π.χ. αιτήσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών, κλπ), ούτε υπήρχε η δυνατότητα διεκπεραίωσης διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των Γραμματειών των δικαστηρίων, που επίσης αφορούσαν εμπράγματα δικαιώματα (π.χ. πρακτικά συμβιβασμού κατ’ άρθρο 209 επ. ΚΠολΔ, αποποιήσεις κληρονομιάς, κλπ), με αποτέλεσμα μεγάλος όγκος δικαιωμάτων, που επρόκειτο να τακτοποιηθούν δικαστικά κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να παραμείνουν ως έχουν.

2.2. Λειτουργία Υποθηκοφυλακείων: Κατ’ εφαρμογή των παραπάνω ΚΥΑ προβλέφθηκε, ότι για το χρονικό διάστημα από 07-11-2020 έως 06-04-2021 επιτρέπονται οι συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων, αποκλειστικά σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού. Επιτράπηκαν δηλαδή οι συναλλαγές και ο έλεγχος των αρχείων αποκλειστικά σε επείγουσες περιπτώσεις και οι κανόνες λειτουργίας, που εύλογα επιβλήθηκαν από τις υπηρεσίες (π.χ. εξυπηρέτηση μόνο κατόπιν ραντεβού, περιορισμένος χρόνος εργασίας των δικηγόρων στα Υποθ/κεια, προκειμένου να εξυπηρετηθούν περισσότεροι, κλπ), είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα να εξυπηρετηθεί μικρός αριθμός πολιτών και να υπάρχει πολυήμερη αναμονή και καθυστέρηση στην διεκπεραίωση υποθέσεων (π.χ. παραλαβή πιστοποιητικών από Υποθ/κειο, κλπ).

Από την 06-04-2021 δε και μέχρι σήμερα επιτρέπονται οι συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων, αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, και ως εκ τούτου ουσιαστικά συνεχίζουν να ισχύουν όλες οι παραπάνω αναφερόμενες συνθήκες.  

2.3. Λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών: Κατά τα παραπάνω όλες οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, εφαρμόζοντας μέτρα προστασίας και πρόληψης, που εύλογα προκαλούν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Ουσιαστικά δηλαδή υπολειτουργούν και η διεκπεραίωση και της απλούστερης των υποθέσεων απαιτεί πολυήμερη αναμονή. Ακόμα δε και μετά την άρση των μέτρων, οι δημόσιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να υπολειτουργούν, και θα κληθούν να διεκπεραιώσουν ένα συσσωρευμένο όγκο υποθέσεων από την περίοδο του lockdown, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

2.4. Κυκλοφορία πολιτών, συναλλαγές: Με τις παραπάνω ΚΥΑ, επιβλήθηκε το μέτρο του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, ενώ η περιοχή μας επλήγη βαρύτατα από την εξάπλωση του ιού, με αποτέλεσμα πλήθος κόσμου και επαγγελματιών εύλογα να αποφεύγει τις συναθροίσεις και τις επαφές με τρίτους.

Επομένως, ήταν αδύνατη η κυκλοφορία των πολιτών, οι συναλλαγές και εν γένει η διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης σχετιζόμενης με την δήλωση ενώπιον του Γραφείου Κτηματογράφησης.

Ακόμα όμως και μετά την άρση των μέτρων οι πολίτες θα είναι διστακτικοί λόγω των κινδύνων και των μέτρων υγειονομικής προστασίας και ως εκ τούτου υπάρχει μεγάλος όγκος υποθέσεων, που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

3. Όλα τα παραπάνω (αναστολή λειτουργίας υποθ/κείων, δικαστηρίων, υπηρεσιών του δημοσίου, κλπ) ίσχυσαν και κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Ιουνίου του 2020.

4. Με τα δικαστήρια και τις γραμματείες τους ουσιαστικά να μη λειτουργούν επί δέκα και πλέον μήνες, τα υποθηκοφυλακεία, το ίδιο το γραφείο κτηματογράφησης και εν γένει τις δημόσιες υπηρεσίες να υπολειτουργούν, δεν χωρεί η παραμικρή αμφιβολία, ότι οι πολίτες, που για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε απαγορευόταν να κυκλοφορήσουν είτε απέφευγαν οικεία βουλήσει προς προστασία της υγείας τους να κυκλοφορήσουν, αδυνατούσαν πλήρως να διεκπεραιώσουν της υποθέσεις τους, να τακτοποιήσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας τους και να δηλώσουν τα δικαιώματά τους ενώπιον του Γραφείου Κτηματογράφησης. 

Επομένως, τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών, που υπήρξαν, ήταν άκρως δυσχερής η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών και η δήλωση δικαιωμάτων ενώπιον του Γραφείου Κτηματογράφησης.

5. Άλλωστε, όλες τις παραπάνω έκτακτες συνθήκες αναγνώρισε η Κυβέρνηση και με το άρθρο 134 του ν. 4759/2020 (ΦΕΚ Α΄245/9-12-2020) χορηγήθηκε παράταση της διόρθωσης των εσφαλμένων πρώτων εγγραφών του Κτηματολογίου μέχρι την 31-12-2021.

6. Ως εκ τούτου από όλα τα παραπάνω προκύπτει, ότι είναι αναντίρρητο γεγονός πως έχει συσσωρευθεί μεγάλος όγκος δικαιωμάτων, τα οποία δεν ήταν δυνατόν κατά τον τελευταίο χρόνο να τακτοποιηθούν (δικαστικά, κλπ) και να δηλωθούν.

7. Δεν χωρεί η παραμικρή αμφιβολία, ότι είναι κοινή επιδίωξη όλων των εμπλεκομένων φορέων, το έργο της κτηματογράφησης στην περιοχή να προχωρήσει άμεσα και εντός των απαιτούμενων προθεσμιών, προκειμένου να επέλθουν όλες οι θετικές συνέπειες από την λειτουργία του. Όμως, η κοινή αυτή επιδίωξη δεν πρέπει να προωθεί ξεκομμένη από την πραγματικότητα και παραγνωρίζοντας τις επικρατούσες συνθήκες.

Τυχόν δε άμεση αναμόρφωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και των κτηματολογικών πινάκων, έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της όλης διαδικασίας κτηματογράφησης και ολοκλήρωσης της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα της περιοχής, παρά τις παραπάνω ειδικές περιστάσεις, θα έχει ως συνέπεια αφενός μεν επί μεγάλο χρονικό διάστημα να μην υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης δικαιωμάτων (λεγόμενο «κενό διάστημα»), με αποτέλεσμα ο ήδη αυξημένος αριθμός αδήλωτων δικαιωμάτων, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και υπό τακτοποίηση ενόψει δήλωσής τους, να γιγαντωθεί, αφετέρου δε χιλιάδες συμπολίτες μας, που ήδη βρίσκονται σε διαδικασία τακτοποίησης των δικαιωμάτων τους με συγκεκριμένες διαδικασίες και χαμηλό κόστος, μετά τις πρώτες εγγραφές, προκειμένου να δηλώσουν τα δικαιώματά τους αυτά, να ανατραπεί ο προγραμματισμός τους και να εξαναγκασθούν να προσφύγουν στα δικαστήρια (π.χ. αγωγή άρθ. 6 παρ. 2, κλπ), με αποτέλεσμα την επιπλέον καθυστέρηση αλλά και την αδικαιολόγητη και υπέρμετρη επιβάρυνση του κόστους διεκπεραίωσης των διαδικασιών εν μέσω οικονομικής κρίσης, που πλήττει τους συμπολίτες μας εξαιτίας της πανδημίας.

Με απλά λόγια δηλαδή άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών, θα επιφέρει ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στους κατοίκους της περιοχής και αντί να επιλύσει παθογένειες και να προωθήσει το έργο της κτηματογράφησης, θα συσσωρεύσει προβλήματα. Ενώ αντίθετα τυχόν συντηρητική από άποψης χρόνου προσέγγιση των διαδικασιών, θα εξυπηρετήσει στην εξομάλυνση της κατάστασης και θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο στους κατοίκους της περιοχής να δηλώσουν τα δικαιώματά τους άμεσα και με εύλογο κόστος.

8. Επομένως, κατόπιν όλων αυτών των ενδεικτικώς αναφερομένων λόγων, καθώς θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πλείστους όσους ακόμα, και κυρίως των έκτακτων συνθηκών, που ισχύουν στην περιοχή και στην χώρα μας κατά το τελευταίο έτος, γίνεται εύλογα αντιληπτό, ότι κατά τις αμέσως επόμενες ενέργειές σας είναι αναγκαίο:

·         να μην υπάρξει αδικαιολόγητη σπουδή ως προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών,

·         να μην εκκινήσει άμεσα η διαδικασία ολοκλήρωσης της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα της περιοχής,

·         αλλά αντίθετα να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προς εξομάλυνση των ειδικών συνθηκών, που ίσχυσαν κατά τον τελευταίο χρόνο (και συνεχίζουν να ισχύουν), τοποθετώντας κάθε σχετική ενέργειά σας μετά τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, και

·         να μην υπάρξει αιφνιδιασμός των επαγγελματιών, που ασχολούνται με την διαδικασία της κτηματογράφησης, αλλά αντίθετα θα βοηθούσε να ανακοινωθεί επίσημα από εσάς ένα σαφές χρονοδιάγραμμα προόδου των εργασιών, στο οποίο θα ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω.

 

Με τιμή

1) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε. Ν.ΠΕΛΛΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

 2) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ

 

3) Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΑΪΣΙΔΟΥ

  

4) Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΡΟΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου