Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

«Αποχή των Δικηγόρων Γιαννιτσών από πλειστηριασμούς σε βάρος της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών με επισπεύδοντες Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds)»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών, στην τακτική συνεδρίασή του της 17-06-2021, αφού έλαβε υπόψη την από 09-06-2021 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε ομόφωνα, ότι επικυρώνει την παραπάνω απόφαση της Ολομέλειας και εκφράζει την έντονη διαφωνία του στις ρυθμίσεις του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 4738/2020), διότι δεν εξασφαλίζουν την λυσιτελή προστασία των ευάλωτων οφειλετών, και δη της πρώτης κατοικίας τους, στο πλαίσιο της διευθέτησης των οφειλών τους και της παροχής δεύτερης ευκαιρίας, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυσμενή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί.

Με την εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού νόμου, επίκεινται στο επόμενο χρονικό διάστημα πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις, αλλά κυρίως, δεν έχει συσταθεί «Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης» και η σχετική πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού υπολειτουργεί.

Οι ως άνω εξελίξεις στερούν πλέον κάθε προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών και τους αφήνουν παντελώς εκτεθειμένους στα συμφέροντα των Τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών κρίνει ως απόλυτα αναγκαία την άμεση αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών νομοθετικώς και τη θέσπιση δεοντολογικού κανονισμού λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων δια νόμου.

Υπό τις συνθήκες αυτές, και λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που δημιουργούνται, αποφάσισε ομόφωνα από 18-06-2021 μέχρι την 31-07-2021 την αποχή όλων των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών από τις παρακάτω εξειδικευμένες πράξεις εκτελεστικής διαδικασίας σε βάρος της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, που επισπεύδονται από Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds), και ειδικότερα: α) Την αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Ειδικά στη περίπτωση διαταγών πληρωμής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου, προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630Α ΚΠολΔ. β) Την αποχή  από τη σύνταξη, υπογραφή  και κοινοποίηση επιταγής  (άρθ. 924 ΚΠολΔ), που αποτελεί την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο η ακρίβεια της αντιγραφής  βεβαιώνεται  από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρ. άρθ. 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων), και στην  οποία επιβάλλεται τελικά de facto η υπογραφή της από δικηγόρο. γ) Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθ. 927 ΚΠολΔ).

Με την παραπάνω αποχή διασφαλίζεται, ότι μέχρι και 31-07-2021 (τον Αύγουστο ισχύει αναστολή εκ του νόμου) δεν θα υπάρξει κανένας νέος πλειστηριασμός σε βάρος πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών από Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds).

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

Χρήστος Α. Τανάσκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου