Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021

Ο ΧΥΤΑ Αλμωπίας δέχεται επιπλέον απορρίμματα περίπου 100ton ημερησίως από τον Δήμο Βέροιας

 «Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας»

Στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων μου κα της υποχρέωσης για ενημέρωση των δημοτών του Δήμου Αλμωπίας σχετικά με την επαναλειτουργία του ΧΥΤΑ της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας στην Αλμωπία, παρακαλώ για την σχετική ενημέρωση μας, όσον αφορά τον τρόπο

και τα αποτελέσματα της λειτουργίας του χώρου, δεδομένου ότι αυτός δέχεται επιπλέον απορρίμματα περίπου 100ton ημερησίως από τον Δήμο Βέροιας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:

1. Εάν είναι επαρκείς και ανταποκρίνονται οι υποδομές το ΧΥΤΑ της 1ης ΔΕ Πέλλας στις δεδομένες συνθήκες και έχουν την προβλεπόμενη απόδοση στη λειτουργία τους.

2. Εάν το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (βιολογικός καθαρισμός) βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και ικανοποιούνται οι προδιαγραφές εξόδου.

3. Εάν το σύστημα διαχείρισης βιοαερίου βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

4. Εάν εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα χωματοκάλυψης.

Η σχετική ενημέρωση για τα ανωτέρω από τον φορέα σας είναι απαραίτητη καθώς στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα

ενημερωθούν αντίστοιχα τόσο τα μέλη καθώς και της τοπικής κοινωνίας, για τα αποτελέσματα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Τέλος δεδομένης της σημασίας του έργου για την περιοχή μας, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για την άμβλυνση των όποιων δυσλειτουργιών προκύπτουν.

Με εκτίμηση

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Και Υπηρεσιών Δόμησης

Κετικίδης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου