Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας - Δευτέρα 12-7-2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει με περιφορά, τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 (12:00΄-14:00΄), έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα εξής επτά θέματα:

1. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των τελών της Εμποροπανήγυρης Σκύδρας 2021.

2. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας

της Εμποροπανήγυρης Σκύδρας ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ( 20-8-2021 έως 25-8-2021).

3. Έγκριση της αριθ. 20/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό τιμής μονάδας για την αποζημίωση απαλλοτριωτέας (ρυμοτομούμενης) έκτασης στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας στην περιοχή του Ο.Τ. Γ100.

4. Έγκριση της αριθ. 21/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό τιμής μονάδας για την αποζημίωση οικοπεδικής έκτασης στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας στην περιοχή του Ο.Τ. Γ109.

5. Έγκριση 3ης παράτασης τμηματικής προθεσμίας του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΥ».

6. Σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΦΑΚΠΠ μετά από την αριθ. 23/2021 απόφαση τους.

7. Έγκριση για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση μίας αίθουσας στον 1ο όροφο του Πολύκεντρου Σκύδρας στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου