Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι στο Υπομέτρου 6.1 ¨Εγκατάσταση Νέων Γεωργών¨

               Αξιότιμε κ.Υπουργέ,

               όπως ανέφερα και στο υπ΄αριθμ.397377/366/29-06-2021, έγγραφό μου, διαπίστωσα την άδικη και άνιση μεταχείριση των νέων αγροτών του Υπομέτρου 6.1, των εγκεκριμένων αλλά και υποψηφίων, αναφερόμενος της πρόσφατης προδημοσίευσης της 3ης πρόσκλησης

για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.1  «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» , σχετικά με την ιδιότητά τους ως φοιτητές.

               Διευκρινήσατε δε, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.2714/16-7-21 έγγραφό σας, ότι η δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα δόθηκε στους φοιτητές του ΕΑΠ, τους μεταπτυχιακούς & τους διδακτορικούς φοιτητές, λόγω του ότι δεν έχουν καθημερινές παρακολουθήσεις των μαθημάτων των σχολών τους και δύνανται να ασχοληθούν με την γεωργική τους εκμετάλλευση.

               Κύριε Υπουργέ, ζητούμε την επενεξέταση της νομοθεσίας σε αυτό το σημείο, αξιολογώντας τους όρους του Προγράμματος, καθώς όπως είναι γνωστό υπάρχουν Σχολές, χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μετακινούνται από τον τόπο κατοικία τους, ειδικά σε όμορους νομούς και να παρακολουθούν εφόσον υπάρχουν τα υποχρεωτικά μαθήματά τους, που όπως είναι γνωστό υπάρχουν και σε Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π., σε Μεταπτυχιακά  και Διδακτορικά.

               Είναι εύλογο λοιπόν όπως όλοι οι εργαζόμενοι να αναζητούν και να επιδιώκουν την δια βίου μάθηση, έτσι και οι αγρότες να έχουν αυτήν την δυνατότητα και να μην αποκλείονται από αυτήν, λόγω της ένταξής τους σε ένα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

               Παρακαλούμε για την τροποποίηση του σημείου της παραγράφου 1.1.6 του άρθρου 7 της Υ.Α.8585/10.10.2016, εναρμονίζοντας το, στα σημερινά δεδομένα μιας σύγχρονης κοινωνίας που συνεχώς εξελίσσεται και επιμορφώνεται.

              

 

                                                                                                    ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου