Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

Γιώργος Γιόρτσος : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Τελειόφοιτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων - Παράλληλο Μηχανογραφικό

Στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες ειδικότητες ανά δημόσιο ΙΕΚ επιθυμεί με οποιαδήποτε σειρά.

Με τη δήλωσή του της ο/η υποψήφιος/α προσδιορίζει για ποιες ειδικότητες ανά δημόσιο ΙΕΚ επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.
Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση. Ο υποψήφιος δεν μπορεί να καταλάβει θέση καταρτιζόμενου σε ειδικότητα δημόσιου ΙΕΚ, αν δεν την έχει δηλώσει. Ο υποψήφιος που ανήκει είτε στην ειδική είτε στη γενική περίπτωση δεν μπορεί να καταλάβει θέση καταρτιζόμενου σε ειδικότητα δημόσιου ΙΕΚ που προσδιόρισε στη δήλωσή του, αν το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου που, σύμφωνα με τον αριθμό των διατιθέμενων θέσεων, καταλαμβάνει θέση καταρτιζόμενου σε ορισμένη ειδικότητα ανά δημόσιο ΙΕΚ και σε ορισμένο είδος θέσης (γενική ή ειδική περίπτωση).
Οι ειδικότητές μας για φέτος (2021):
1.Στέλεχος Αγροτικής Οικονομίας
2.Πληροφορικής Πολυμέσων/Web Designer/Developer
3.Δασικής Προστασίας
4.Αισθητικός Ποδολογίας-Ονυχοπλαστικής
5.Μηχανογραφημένο Λογιστήριο-Φοροτεχνικός
Πληροφορίες για μαθητές και γονείς καθημερινά από 09.00 έως 14.00
2384028242
students@iekaridaias.gr

1 σχόλιο: