Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

Προγράμματα κατάρτισης στη Νάουσα για 220 άνεργους, εργαζόμενους και άτομα με αναπηρία υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για συνολικά 220 άνεργους, εργαζόμενους και άτομα με αναπηρία υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Νάουσα, έπειτα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Πρόκειται για τρεις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, μία ανά κατηγορία (άνεργοι, εργαζόμενοι, άτομα με αναπηρία), οι οποίες χρηματοδοτούνται

από ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην πόλη της Νάουσας.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «διαρκής στόχος μας είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, ώστε να αποκτήσει τα αναγκαία εφόδια και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Μέσα από τα δεκάδες προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων που υλοποιούμε στην περιοχή μας, ωφελήθηκαν και ωφελούνται χιλιάδες άνεργοι, οι οποίοι διεκδικούν με καλύτερους όρους μια θέση εργασίας, χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι διασφαλίζουν το μέλλον τους στη δουλειά τους και διεκδικούν καλύτερη θέση και χιλιάδες άτομα με αναπηρία, τα οποία επί ίσοις όροις έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στον εργασιακό πληθυσμό. Είναι η δική μας σταθερή προσπάθεια να περιορίσουμε την ανεργία και να ενισχύσουμε τα προσόντα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι η υλοποίηση της δέσμευσής μας να μετατρέπουμε τους απρόσωπους ευρωπαϊκούς πόρους σε μετρήσιμο έργο για όλους τους συμπολίτες μας. Ειδικά για τη Νάουσα, η οποία πλήττεται από την ανεργία, τα τρία ολοκληρωμένα προγράμματα που υλοποιούμε αποτελούν ουσιαστική στήριξη για την αγορά εργασίας και την τοπική οικονομία».

Τα τρία προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, που εγκρίθηκαν και αφορούν σε δημότες της Νάουσας, είναι τα εξής:

1.Άνεργοι: Η παρέμβαση αφορά σε 90 ανέργους, οι οποίοι υποστηρίζονται για τη δημιουργία επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας στον δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα. Βασικός στόχος είναι η προετοιμασία των ανέργων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισης τους. Οι ωφελούμενοι θα εκπαιδευτούν σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Θα υλοποιηθούν δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ως εξής: Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πέντε ώρες ανά άτομο), Κατάρτιση και Πρακτική (230 ώρες ανά άτομο σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα όπως καινοτόμος επιχειρηματικότητα στον τουρισμό, ίδρυση, οργάνωση και διοίκηση μικρών και πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων, στέλεχος επισιτιστικού τομέα), Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς ή τον ΕΟΠΠΕΠ και Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας (20 ώρες ανά άτομο).

2.Εργαζόμενοι: Η παρέμβαση αφορά σε 110 εργαζόμενους, που μέσω της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις εργασιακές δεξιότητές τους, να μάθουν σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές και να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να σταθεροποιηθεί η θέση τους στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, ως εξής: Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη (15 συνεδρίες ανά ωφελούμενο), Στοχευμένα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης 130 ωρών (επικοινωνία και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών στον τουριστικό τομέα, εκπόνηση και διαχείριση σχεδίων εξωστρέφειας, πωλητής λιανικής) και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

3.Άτομα με αναπηρία: Η παρέμβαση αφορά σε 20 ανέργους, που είναι άτομα με αναπηρία. Σκοπός είναι η στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην κοινωνική τους ενσωμάτωση, στη μείωση της ανεργίας, την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, καθώς και στη βελτίωση του βιοτικού επίπεδου και της κοινωνικής τους θέσης, μέσω της υλοποίησης δράσεων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Βασικός στόχος είναι η προετοιμασία ανέργων ατόμων με αναπηρία για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Θα υλοποιηθούν δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ως εξής: Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (22 ώρες ανά ωφελούμενο), Προγράμματα Κατάρτισης 200 ωρών ανά ωφελούμενο σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα (κοινωνικές δεξιότητες και βασικές δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας) και Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς ή τον ΕΟΠΠΕΠ σε εξειδικευμένα αντικείμενα ανάλογα με το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσει κάθε ωφελούμενος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου