Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Ανακοίνωση του Δήμου Αλμωπίας για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους του ν. 4764/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4807/2021

Ο Δήμος Αλμωπίας ενημερώνει τους δημότες ότι δόθηκε παράταση τις 31 Οκτωβρίου 2021 για να υποβάλουν αίτηση και να υπαχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr). Ωστόσο η σχετική πλατφόρμα δεν είναι ακόμη διαθέσιμη

. Μέχρι να ανοίξει, οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον Δήμο Αλμωπίας, είτε μέσω e-mail στο: protocol@0598.syzefxis.gov.gr, αναφέροντας στο μήνυμα τους ότι επιθυμούν να υπαχθούν στη εν λόγω ρύθμιση και επισυνάπτοντας τον ΚΑΔ της επιχείρησης ή τη βεβαίωση από το ΕΡΓΑΝΗ. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με το Γραφείο Ταμείου, θα συμπληρωθούν τα λοιπά δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020, όπως ισχύει με το άρθρο 35 του ν. 4807/2021, οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου (ν. 4807/2021), ήτοι μέχρι 11.6.2021, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα πληρωμής των οφειλών σε έως 100 δόσεις και διαγραφής των προσαυξήσεων σε ποσοστό από 50% έως 100%. Πιο συγκεκριμένα :

· αν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ, η απαλλαγή ανέρχεται σε 100%.

· αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό 80 %

· αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, η απαλλαγή μειώνεται στο 70%

· αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, η απαλλαγή φτάνει στο 60%

· αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, η απαλλαγή διαμορφώνεται στο 50%.

Επίσης, υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

· τελούν σε αναστολή,

· έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ,

· δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

· οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα που προέκυψαν από οποιαδήποτε αιτία όπως τέλη, κλήσεις κ.α.

Δικαιούχοι είναι:

· άνεργοι,

· εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή,

· όσοι ενισχύθηκαν από μέτρα του υπουργείου Εργασίας,

· ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής,

· όλες οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό του κορωνοϊού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου