Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εκδηλώσεων στην Ιερά Μονή ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ, στην Καστανιά Ημαθίας

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Α

. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2. Την υπ’ αριθ. 6428 από 03-09-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 3. Την υπ’ αριθ. 4842/21/1634661 από 12-08-2021 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με την οποία συνηγορεί με την έκδοση της παρούσης και Β. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και κίνησης πεζών προσκυνητών, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά, στην Καστανιά Ημαθίας την 13, 14 και 15 Αυγούστου 2021, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Άρθρο 1ο Α. Τον καθορισμό του τμήματος της Δημοτικής Οδού, από διασταύρωση «Γκέκα» - Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά - χωριό Καστανιά - διασταύρωση «Γρα-Γρου», ως μοναδική οδό κατεύθυνσης (μονόδρομος) απαγορευμένης της ανόδου από το χωριό Καστανιά προς την Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά. Β. Την απαγόρευση εισόδου και κίνησης των οχημάτων, στην Πλατεία-Περίβολο της Ιερά Μονής καθώς και στο τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ της διασταύρωσης της Δημοτικής οδού προς Καστανιά (έμπροσθεν ξενώνων) και της Ιερά Μονής, πλην οχημάτων ανεφοδιασμού, προσκεκλημένων και υπηρεσιακών. Γ. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, σε όλο το μήκος του οδοστρώματος της Δημοτικής οδού που συνδέει την ΕΠ.Ο.4 Βέροιας-Κοζάνης (από διασταύρωση "Γκέκα"), με το χωριό Καστανιά (διασταύρωση «Γρα-Γρου»), καθώς και στο τμήμα της οδού από διασταύρωση έμπροσθεν ξενώνων έως την Πλατεία που βρίσκεται εντός του κυρίως χώρου της Ιεράς Μονής. ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βέροια, 12 Αυγούστου 2021 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 77/2021 2 Δ. Την προσωρινή παύση ισχύος της ανωτέρω με α/α 2 Απόφασης, μόνο ως προς την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων, χωρίς να αφαιρεθεί η εν λόγω σήμανση. Κατά τα λοιπά, ισχύει η ανωτέρω με α/α 2 Απόφαση. Άρθρο 2ο Ανωτέρω κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από 12:00΄ ώρα της 13-08-2021 έως 21:00΄ ώρα της 15-08-2021. Άρθρο 3ο Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη και μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας, έχοντας τροχονόμους σε καίρια σημεία, ενημερώνοντας σχετικά τους οδηγούς- χρήστες των ανωτέρω οδών. Β. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν ενημέρωσης των επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων. Άρθρο 4ο Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 5ο Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤ/ΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 3. ΓΕ.Π.Α.Δ.Κ.Μ 4. Δ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ 5. ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ/ ΤΜ. Σ.Ε. 6. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ/Δ.Τ.Υ. 7. ΛΟΙΠΕΣ Δ/ΣΕΙΣ ΑΞ/ΚΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 8. R/T ΚΕΝΤΡΟ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ταξίαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου