Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

Απαγόρευση της αλιείας όλων των ειδών καραβίδας στη Λίμνη Βεγορίτιδα,εντός των ορίων της Π.Ε. Πέλλας της Π.Κ.Μ.

Με την Αρ.Πρ. 461375(15830)/4-8-2021 (ΑΔΑ:6Τ5Ξ7ΛΛ-9ΘΔ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο όλων των ειδών καραβίδας στη λίμνη  Βεγορίτιδα, κατά το χρονικό διάστημα από 4η Αυγούστου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00 π.μ. έως την 4η Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00 π.μ..

Οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες έχουν την αρμοδιότητα τήρησης - εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς των. Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Πληροφορίες στο αρμόδιο Γραφείο Αλιείας της Π.Ε. Πέλλας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2381351256.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου